Skip to content
Nyheter

20.03.2024 13:42

Sommarjobbet avklarat? Kom ihåg dessa tre saker när arbetet tar slut

När anställningen tar slut lönar det sig att begära ett arbetsintyg, hålla koll på semesterersättningen och kontrollera att slutlönen är rätt.

Tar ditt sommarjobb snart slut? Innan du går vidare till följande planer, bekanta dig med tipsen nedan.

Se till att du får ett arbetsintyg

Som arbetstagare har du rätt att få ett skriftligt intyg över din anställning. I arbetsintyget antecknas åtminstone arbetstagarens och arbetsgivarens uppgifter, anställningens längd och arbetsuppgifterna. Intyget kan också vara mer omfattande och innehålla orsaken till att anställningen upphörde och en bedömning av arbetstagarens kompetens.

Om du inte har fått ett arbetsintyg då ditt anställningen upphört, ska du be din arbetsgivare ge det. Ofta har man nytta av arbetsintyget senare då man söker jobb, även om anställningen har varit kort. Det lönar sig också att be chefen fungera som referens i ditt CV, så att en potentiell ny arbetsgivare kan be om en bedömning av dig som arbetstagare.

Om du glömmer att begära ett arbetsintyg genast kan du också be om det senare. Arbetsgivaren är skyldig att ge ett arbetsintyg inom 10 år efter att arbetet upphört. Om arbetsgivaren inte gett ett arbetsintyg trots att du bett om det ska du kontakta PAM:s anställningsrådgivning.

Se till att du fått semesterersättning eller att du fått ta ut den semester som du har rätt till

Även en sommarjobbare har rätt till semester eller semesterersättning. Huvudprincipen är att en person som arbetar minst 35 timmar eller 14 dagar i månaden tjänar in semesterdagar. Om din anställning varat mindre än ett år tjänar du in 2 semesterdagar i månaden och då anställningen varat längre tjänar du in 2,5 semesterdagar per månad.

Semesterersättning betalas ut om du av någon anledning inte kan ta ut din semester. Om du inte har tagit ut någon semester under din sommaranställning, har du alltså rätt till semesterersättning i samband med slutlönen. Semesterersättningen får inte inkluderas i lönen, utan den ska alltid synas som en egen rad på lönekvittot.

Kolla att slutlönen har betalats ut korrekt

När ditt anställning upphör får du din slutlön. I samband med slutlönen utbetalas alla ersättningar som följer av anställningen, bland annat lönen med tillägg, semesterersättning och eventuella bonusar.

Slutlönen ska betalas till arbetstagaren senast på anställningsförhållandets sista dag (även om det inte är den normala lönedagen), om inte ni inte i arbetsavtalet eller på annat sätt har kommit överens om annat.

Kolla alltid din slutlön noggrant för att försäkra dig om att du får den ersättning du har rätt till för ditt arbete. Jämför lönekvittot med de arbetstimmar du utfört. Var särskilt uppmärksam på om alla tillägg enligt kollektivavtalet samt eventuella övertidsersättningar och semesterersättningen (om du inte har tagit ut semesterdagar under anställningsförhållandet) har betalats ut korrekt.

Kolla minimilönen för det arbete du gör i kollektivavtalet för din bransch.

Om du misstänker att din lön inte betalats ut korrekt eller att tilläggen fattas ska du tala med chefen och försöka reda ut ärendet. Om frågan inte klaras upp eller om du behöver stöd, kontakta förtroendemannen på din arbetsplats eller PAM:s anställningsrådgivning.

Keywords:

anställning lön

Sök