Työehtosopi­mukset

PAM neuvottelee palvelualojen työntekijöille työehtosopimukset. Niissä sovitaan esimerkiksi palkoista, työajasta, lomasta ja sairausajasta. Ehdot ovat minimejä. Niistä sovitaan työantajaliittojen kanssa.

Työehtosopimukset aakkosjärjestyksessä