Työehtosopi­mukset

PAMin tärkein tehtävä on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset. Niissä sovitaan työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne. Ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä.

Uusien työehtosopimusten mukanaan tuomista muutoksista kerrotaan kunkin sopimuksen omalla sivulla. Sen löydät alempaa.

PAMin työehtosopimukset ovat ladattavissa mobiilisovelluksena

Painetun työehtosopimuksen voi tilata PAMin verkkokaupasta. Kirjautumalla jäsenet saavat TESsin ilmaiseksi.