Työehtosopi­mukset

PAMin tärkein tehtävä on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset. Niissä sovitaan työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne. Ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä.

PAMin työehtosopimukset ovat ladattavissa mobiilisovelluksena.

Painetun työehtosopimuksen voi tilata PAMin verkkokaupasta. Kirjautumalla jäsenet saavat TESsin ilmaiseksi.

Vuonna 2017 voimaan tulevat työehtosopimukset ovat parhaillaan painossa. Luottamushenkilöille työehtosopimukset postitetaan kotiin.