Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Irtisanominen » Liikkeen luovutus ja irtisanominen
Viimeksi päivitetty: 22.06.2023

Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet säilyvät liikkeenluovutuksessa

 
Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista eli tyypillisesti myymistä toiselle työnantajalle. Liikkeen luovutuksen myötä työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen niin, etteivät heidän työsuhteensa ehdot heikkene.

Liikkeen luovutuksessa uusi työnantaja jatkaa samaa tai samankaltaista toimintaa. Työntekijät siirtyvät liikkeen luovutuksen yhteydessä niin sanottuina ”vanhoina työntekijöinä” uuden työnantajan palvelukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät uudelle työnantajalle.

Irtisanominen liikkeen luovutuksessa

Työntekijän työsopimusta ei saa irtisanoa pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella. Liikkeen luovutuksessa sekä entisen että uuden työnantajan irtisanomisoikeutta arvioidaan samalla tavalla.

Luovuttaja eli vanha työnantaja voi irtisanoa työntekijöitä tuotannollisista ja taloudellisista syistä ainoastaan, jos työ vanhassa yrityksessä on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Vanhan työnantajan irtisanomisoikeus rajoittuu pelkästään luovutusta edeltävään aikaan.

Luovutuksen saajan eli uuden työnantajan irtisanomisoikeutta arvioidaan normaaleilla kriteereillä, joissa huomioidaan myös työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus.

Liikkeen luovutus eli yrityksen myyminen uudelle omistajalle ei siis oikeuta irtisanomiseen, vaan asiaa tarkastellaan tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella.

Jos luovuttaja on irtisanonut työsopimuksen ennen luovutusta, mutta työsuhde on voimassa (irtisanomisaika kulumassa) vielä luovutushetkellä, siirtyy työntekijä jäljellä olevaksi irtisanomisajaksi uuden työnantajan palvelukseen. Irtisanomisajan kuluessa on selvitettävä, voidaanko kyseiselle työntekijälle tarjota muuta työtä irtisanomisajan jälkeiseksi ajaksi joko ilman koulutusta tai koulutuksen jälkeen. Uuden työnantajan on siten selvitettävä irtisanomisajan päättyessä, onko irtisanomiselle olemassa peruste. Jos työsuhdetta ei jatketa, mutta irtisanomiselle ei ole perusteita, luovutuksensaaja on vastuussa työntekijälle aiheutuneesta vahingosta.

Työntekijän oikeus irtisanoutua liikkeen luovutuksen yhteydessä

Määräaikainen työsopimus sitoo lähtökohtaisesti molempia osapuolia koko määräajan eikä sitä voi irtisanoa.

Tästä on laissa yksi poikkeus. Työnantajalla on oikeus irtisanoa määräaikainen työsopimus, jos työnantaja luovuttaa yrityksen uudelle työnantajalle esimerkiksi myymällä yrityksen. Työntekijä voi irtisanoa työsuhteensa päättymään liikkeen luovutuspäivänä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta viimeistään kuukautta ennen luovutusta.

Jos tieto luovutuksesta on annettu myöhemmin, voi työntekijä irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai sen jälkeen viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun on saanut tiedon luovutuksesta.

Haku