Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 24.05.2023

Opintovapaa – mahdollisuus kouluttautua työuran aikana

Opintovapaalla työntekijä on vapautettu työtehtävistään koulutusta tai opiskelua varten. Työsuhde ei katkea vapaan aikana, mutta palkanmaksu keskeytyy.

Opintovapaan ajalta ei makseta palkkaa, mutta taloudellista tukea voi saada esimerkiksi Kelalta tai Työllisyysrahastolta.

Oikeus opintovapaaseen

Jos palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden, työntekijällä on oikeus saada opintovapaata enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Palvelussuhde voi koostua yhdestä tai useammasta jaksosta.

Jos palvelussuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta, opintovapaata voi saada enintään viisi päivää. Palvelussuhde voi koostua yhdestä tai useammasta jaksosta.

Opintovapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Vapaan voi jaksottaa myös niin, että työntekijä on osan työpäivästä työssä ja osan opintovapaalla.

Opintovapaan hakeminen

Opintovapaa perustuu aina työntekijän hakemukseen. Hakemus on tehtävä työnantajalle ennen opintojen alkamista:

  • kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen, jos opintovapaata haetaan yli viisi työpäivää
  • kirjallisesti tai suullisesti vähintään 15 päivää ennen, jos opintovapaata haetaan enintään viisi työpäivää. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia hakumenettelystä muullakin tavalla.

Työnantajan tulee ilmoittaa ratkaisustaan ennen opintojen alkamista:

  • kirjallisesti vähintään 15 kalenteripäivää ennen, jos opintovapaata on haettu yli viisi työpäivää
  • viimeistään seitsemän päivää ennen, jos opintovapaata on haettu enintään viisi työpäivää.

Työnantajalla on oikeus siirtää vapaata

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaan alkamista enintään 6 kuukaudella, jos sen myöntäminen haettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle.

Jos koulutusta, johon työntekijä on hakenut, järjestetään harvemmin kuin 6 kuukauden välein, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata myös silloin, kun työntekijän aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin 6 kuukautta eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua opiskelua tai koulutusta.

Työnantaja voi siirtää opintovapaata enintään kaksi kertaa peräkkäin, jos työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään viisi työntekijää. Enintään neljän työntekijän yrityksessä työnantajan oikeutta opintovapaan siirtämiseen ei ole rajoitettu kahteen kertaan, vaan se voi olla jatkuvaakin.

Opintovapaan siirtäminen edellyttää aina perusteltua syytä ja sitä, että opintovapaasta aiheutuisi työnantajan toiminnalle tuntuvaa haittaa.

Lue lisää opintovapaasta: 

Haku