Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Lomat ja vapaat » Vuosiloma määräaikaisessa työsuhteessa
Viimeksi päivitetty: 24.05.2023

Vuosiloma määräaikaisessa työsuhteessa

Määräaikaista työntekijää koskevat pääsääntöisesti samat lomamääräykset kuin muitakin työntekijöitä. Kesäloma on oikeus pitää kesälomakaudella.

Vuosiloman kertyminen määräaikaisessa työsuhteessa

Määräaikaiselle työntekijälle kertyy vuosilomaa siinä missä vakituisellekin työntekijälle. Lue lisää vuosiloman kertymisestä. Tästä on kuitenkin yksi poikkeus.

Jos määräaikainen työsuhde kestää yli vuoden, mutta työskentelyvuosi ajoittuu lomanmääräytymisvuoden ulkopuolelle, työntekijä on oikeutettu 2,5 päivän vuosilomaoikeuteen 1.4. lähtien työsuhteen päättymiseen asti. Asiasta on korkeimman oikeuden päätös.

Esimerkki: Kun työsuhde oli alkanut 1.7.1999 ja päättynyt 7.8.2000, Korkeimman oikeuden mukaan työntekijällä oli oikeus saada 1.4.2000 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta lomakorvausta, joka perustui 2,5 päivän vuosilomaoikeuteen kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. (KKO 2005:61.)

Loman pitäminen määräaikaisessa työsuhteessa

Usein lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa vuosilomaa ei ehditä pitää siksi, että lomaa ei ole ehtinyt kertyä lomanmääräytymisvuoden loppuun, eli 31.3. mennessä. Jos työsuhde päättyy ennen lomakauden päättymistä, työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa vuosilomaa ainakaan kokonaan, vaan pitämättömät lomat voidaan maksaa työsuhteen päättyessä lomakorvauksena.

Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus kohdella työntekijöitä tasapuolisesti eikä työntekijää saa asettaa muita epäedullisempaan asemaan ainoastaan siitä syystä, että työsuhde on määräaikainen. Jos työpaikalla vuosilomat sijoitellaan kiertävästi tai kaikki muut työntekijät saavat pitää lomaa toivominaan ajankohtina, myös määräaikaista työntekijää on kohdeltava samalla tavoin.

Vuosilomalaissa on melko suuret mahdollisuudet sopia loman pitämisestä etukäteen tai lomakauden ulkopuolella. Jos olet määräaikaisessa työsuhteessa ja haluat pitää lomaa, siitä kannattaa yrittää sopia työnantajan kanssa, vaikka ehdotonta oikeutta lomapäivien pitämiseen ei olisikaan.

Useat peräkkäiset työsopimukset

Jos työntekijällä on saman työnantajan palveluksessa useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia, työntekijällä on joka tapauksessa oikeus lomaa vastaavaan vapaaseen, vaikka vuosilomakorvaukset olisikin maksettu työntekijälle aina kunkin työsuhteen päättyessä. Tältä vapaa-ajalta ei kuitenkaan tarvitse maksaa palkkaa.

Lue myös

Haku