Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Semester och ledigheter » Semester för visstidsanställda
Senast uppdaterad: 26.06.2023

Semester för visstidsanställda

Visstidsanställda omfattas i regel av samma semesterbestämmelser som andra arbetstagare. De har rätt att ta ut sommarsemestern under sommarperioden.

Intjäning av semester i visstidsanställning 

Visstidsanställda tjänar in semester precis som fast anställda. Läs mer om intjäning av semester. Det finns dock ett undantag. 

Om en visstidsanställning varar över ett år men arbetsåret infaller utanför kvalifikationsåret är arbetstagarens semesterrätt 2,5 dagar per månad från den 1 april till anställningens slut. Det finns ett beslut av högsta domstolen om detta. 

Exempel: Ett anställningsförhållande hade börjat 1.7.1999 och upphört 7.8.2000. Arbetstagaren hade rätt att för det kvalifikationsår som började 1.4.2000 få semesterersättning som byggde på rätt till två och en halv vardagar semester för varje full kvalifikationsmånad. (HD 2005:61.) 

Uttag av semester i visstidsanställning 

I korta visstidsanställningar hinner man ofta inte ta ut semester eftersom den inte hunnit intjänas före kvalifikationsårets utgång den 31 mars. Om anställningsförhållandet upphör före semesterperiodens utgång, är arbetsgivaren i varje fall inte skyldig att ge hel semester, utan outtagna semesterdagar kan betalas som semesterersättning vid anställningens slut. 
 
Arbetsgivaren är dock skyldig att behandla arbetstagarna opartiskt och får inte missgynna någon endast av det skälet att anställningen är på viss tid. Om arbetsplatsen har roterande semestrar eller om alla andra arbetstagare får ta ut sin semester vid önskad tidpunkt ska även den visstidsanställde behandlas på samma sätt. 

Semesterlagen ger rätt stora möjligheter att avtala om uttag av semester i förväg eller utanför semesterperioden. Om du har en visstidsanställning och vill ta semester är det värt att försöka avtala om detta med arbetsgivaren, även om det inte finns någon ovillkorlig rätt att ta ut semesterdagar. 

Flera arbetsavtal i följd 

En arbetstagare som varit anställd hos samma arbetsgivare med flera visstidsavtal i följd har i varje fall rätt till ledighet motsvarande semester, även om arbetstagaren fått semestersättning i slutet av varje anställningsperiod. Lön behöver dock inte betalas för denna lediga tid. 

Läs också 

Sök