Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Palkka ja lomaraha » Palkanmaksun keskeytys
Viimeksi päivitetty: 28.06.2023

Palkanmaksu voidaan keskeyttää, jos työnteko estyy

Työnantaja voi keskeyttää palkanmaksun työnteon estävän tilanteen vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi luonnonmullistus tai tulipalo. Työnteon voi estää myös jonkin toisen alan lakko.

Työn tekemisen voi estää moni sellainen asia, johon työnantaja tai työntekijä ei ole voinut vaikuttaa. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi tulipalo tai poikkeuksellinen luonnontapahtuma. Jos työnteko estyy työnantajasta tai työntekijästä riippumattomasta syystä, työnantaja voi keskeyttää palkan maksun. Työntekijällä on kuitenkin oikeus saada palkkansa 14 päivältä.

Työnteon voi estää myös jonkin toisen alan lakko. Mikäli lakon vuoksi työpaikalla työnteko kokonaan estyy eli työpaikka menee kiinni eikä työnantajalla ei ole tarjota työtä, on työnantajalla palkanmaksuvelvoite enintään 7 päivältä. Jos kyse on työntekijän työmatkan vaikeutumisesta tai estymisestä, ei palkanmaksuvelvoitetta ole. Poikkeuksena tähän on yötyötä tekevät työntekijän oikeus työmatkakuljetukseen, jos työvuoron alkamis- tai päättymisaikana ei ole reitiltään tai aikataulultaan tyydyttävää julkista liikennettä eikä työntekijällä ole käytettävissään autoa tai siihen verrattavaa kulkuvälinettä. Yötyötä on työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana.

Jos työnteko on estynyt, työnantaja voi periaatteessa siirtää työntekijän johonkin muuhun työhön. Käytännössä tämä on harvinaista, sillä työnantajan on huolehdittava riittävästä perehdyttämisestä uuteen tehtävään sekä työturvallisuudesta. Usein ei työnantajankaan kannalta ole järkevää perehdyttää työntekijää toisiin tehtäviin, erityisesti jos työnteko keskeytyy vain lyhytaikaisesti.

Mistä rahaa?

Tulipalon, luonnonmullistuksen tai niihin verrattavan työpaikkaa kohdanneen tilanteen vuoksi palkanmaksun keskeytyminen rinnastetaan työttömyysturvalaissa lomautukseen. Eli työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan ja ansiopäivärahaan, vaikka työntekijää ei lomautettaisikaan.

Työnantajalla on oikeus lomauttaa työntekijä myös tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Työnteon estyminen on tällainen syy. Lomautusilmoitus on kuitenkin annettava 14 päivää ennen sen toteuttamista.

Työntekijä voi saada lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa.

Lue asiasta lisää Työttömyyskassan sivulta

Lue myös

Hyödyllisiä linkkejä

Haku