Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 12.06.2023

Palkkaturva – jos työnantajasi ei pysty maksamaan palkkaa

Jos työnantajasi on tehnyt konkurssin tai on muutoin maksukyvytön, voit hakea maksamattomia palkkoja palkkaturvana. Kyseessä on lakisääteinen järjestely.

Palkkaturva on järjestely, joka takaa työntekijälle palkan ja muut työsuhteeseen perustuvat saatavat tilanteessa, jossa työnantaja on menettänyt maksukykynsä. Palkkaturvaa voi hakea työsuhteessa oleva työntekijä. Palkkaturva on yhden työntekijän ja työnantajan suhteen korkeintaan 19 000 euroa.

Palkkaturvasta voi hakea kaikkia palkkasaatavia, kuten peruspalkkaa, lisiä, ylityökorvauksia ja lomakorvausta. Tavallisimmin palkkaturvasta haetaan lomakorvauksia sekä loppupalkkaa, jos työnantaja ei pysty maksamaan niitä maksuvaikeuksien vuoksi.

Työsuhteen päättyessä työntekijä voi hakea palkkaturvahakemuksen yhteydessä palkkaa myös laissa määritellyiltä enintään kuuden päivän odotusajalta. Odotusajan palkkaa ei kuitenkaan makseta enempää kuin palkkaturvana maksettavia saatavia.

Lue lisää loppupalkan maksamisesta artikkelista Miten palkkaa, lomapalkkaa ja lomarahaa maksetaan?

Palkkaturvan hakuaika on kolme kuukautta

Jos et saanut palkkaasi tai se jäi osin saamatta, reagoi asiaan nopeasti. Se voi olla vihje siitä, että työnantajallasi on maksuvaikeuksia.

Palkkaturvan hakuaika on vain kolme kuukautta saatavan erääntymisestä. Hakemus on siis tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilipäivästä, jolloin palkka jäi ensimmäistä kertaa saamatta työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi.

Palkkaturvan saamisen edellytyksenä on työnantajan maksukyvyttömyys. Viranomainen selvittää maksukyvyttömyyden. 

Saatavien perusteet ja määrät tulee olla selvillä, jotta palkkaturva voidaan maksaa. Hakija ilmoittaa hakemuksessaan, mitä palkkaeriä hänellä on jäänyt saamatta. Palkkaturva antaa työnantajalle mahdollisuuden lausua hakemuksesta, ennen kuin se tekee ratkaisun. 

Palkkaturvasta vastaava viranomainen on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Palkkaturvahakemusten käsittelyaika on keskimäärin kuusi kuukautta. 

Miten palkkaturvaa haetaan?

ELY-keskus suosittaa, että palkkaturvahakemus jätetään ensisijaisesti aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Toimi seuraavasti: 

  1. Valitse valikosta ”palkkaturvahakemuspalvelut”.
  2. Kirjaudu palveluun. Kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen (esim. pankkitunnukset).
  3. Täytä hakemus huolellisesti. Hakemuksessa ilmoitetaan muun muassa työsuhdettasi koskevat tiedot, työnantajan yhteystiedot sekä mitä saatavia haetaan. Muista, että hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.
  4. Tarkista vielä, että olet täyttänyt hakemuksesi mahdollisimman tarkasti. Tämä vähentää mahdollisten lisäselvityspyyntöjen tarvetta.
  5. Lähetä hakemus.

Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, tulosta palkkaturvahakemus ELY-keskuksen sivulta. Tulosta hakemus ”Palkkaturva: Työntekijän palkkaturvahakemus”, täytä se ja lähetä sähköpostilla osoitteeseen palkkaturva.uusimaa@ely-keskus.fi tai postilla osoitteeseen Uudenmaan ELY-keskus / Palkkaturva, PL 54, 00521 Helsinki.

Konkurssipesän nopeutettu palkkaturvamenettely

Konkurssipesä voi hakea palkkaturvana maksamatta jääneitä palkkoja, joista pesänhoitaja on yhdessä palkkaturvaviranomaisen kanssa selvittänyt, että ne voidaan maksaa palkkaturvana. Hakemukseen tarvitaan ELY-keskuksen suostumus.

Tällöin konkurssipesä hakee kaikkien työntekijöiden palkkoja yhdellä hakemuksella, jonka liitteenä on palkkalaskelmat ja yhteenveto saatavista.

Palkkaturvahakemuksen tekemisestä on aina vastuussa yksittäinen työntekijä. Jos konkurssipesänhoitaja ei tee työntekijöiden palkkaturvahakemusta, työntekijän on tehtävä se itse.

Hyödyllisiä linkkejä 

Haku