Skip to content
Senast uppdaterad: 17.08.2023

Viktigt att ta pauser under arbetsdagen

Arbetet i servicebranschen är ofta stressigt och fysiskt och psykiskt påfrestande. Därför är det viktigt att ta pauser.

Stunderna av återhämtning hjälper dig att orka med skiftet och behålla energi även för fritiden. Att äta något under skiftet är också bra. Musklerna och hjärnan behöver få bränsle med jämna mellanrum för att fungera ordentligt. 

Pauserna tillhör alla 

Att ge raster är inte valfritt för arbetsgivaren. Till exempel går det inte att vägra raster med hänvisning till en strid ström av kunder. Arbetsgivaren ska alltså organisera arbetet så att det blir praktiskt möjligt att hålla rasterna. Vid behov ska exempelvis en affär kunna stängas, om man inte hittar andra sätt att ge arbetstagaren rast. 

Arbetstidslagen garanterar en matrast när det inte finns något kollektivavtal eller om avtalet saknar bestämmelser om raster. De flesta av kollektivavtalen har dock bestämmelser om mat- och kafferaster. 

DBekanta dig med pausbestämmelserna i kollektivavtalet för din egen bransch.

Dessutom gäller särskilda pausbestämmelser unga arbetstagare. Läs mera om villkoren för under 18-åringar

Det kan behövas andra pauser i arbetet utöver mat- och kafferasterna. Nedan hittar du svar på frågor om dem och andra vanliga pauser. 

Minska belastningen – glöm inte mikropauserna! 

I samband med intensivt arbete kan man ofta behöva ta små andningspauser och till exempel stretcha. Den kontinuerliga belastningen kan också förändras genom att man växlar mellan sittande och stående arbete eller byter arbetsuppgift för en tid. 

Frågor och svar 

Kolla upp saken i kollektivavtalet för din bransch. Rätt till matrast finns oftast först då skiftet är längre än sex eller sju timmar. 

Det finns bestämmelser om matrastens längd i de flesta kollektivavtal, så kolla upp saken i kollektivavtalet för din bransch. Oftast är matrasten 30 minuter enligt avtalet. 

Matrasten räknas inte som arbetstid om arbetstagaren får lämna arbetsplatsen under rasten. Då är matrasten oavlönad egen tid för arbetstagaren. Under den tiden har arbetstagaren ingen skyldighet att arbeta. 

Har man avtalat att matrasten tas i samband med arbetet är det fråga om arbetstid. Även då ska arbetet organiseras på så sätt att det finns praktisk möjlighet att ta rast och äta. 

Matrasten kan inte läggas direkt i början eller slutet av arbetsdagen. Tidpunkten för rasten ska anges på arbetsschemat. 

Villkoren för kafferaster anges i kollektivavtalet. Redan i skift på fyra timmar eller mer ingår det oftast en kafferast. Kolla upp det exakta antalet kafferaster och hur långa skift som berättigar till rast i kollektivavtalet för din bransch. 

Kafferasterna är arbetstid. Deras längd fastställs inte i kollektivavtalen eftersom längden i hög grad beror på arbetsplatsens storlek och karaktär. Kafferastens längd ska alltså avtalas på arbetsplatsen men i typfallet är längden 10–15 minuter. Arbetsgivaren ska säkerställa de praktiska möjligheterna att hålla kafferaster. 

Du har rätt att gå på toaletten även utanför mat- och kafferasterna. 

Arbete i höga temperaturer är mer ansträngande än arbete i normal temperatur. 

När utomhustemperaturen överstiger +25 grader ska arbetsgivaren se till att temperaturen på arbetsplatsen håller sig under +28 grader. Om temperaturen på arbetsplatsen trots åtgärderna överstiger +28 °C ska fler pauser ges. Under pausen ska du inta vätska och försöka återhämta dig i ett svalt utrymme när så är möjligt.    

Pauser på 10–15 minuter per timme rekommenderas: 

  • arbete 50 minuter och paus 10 minuter, om temperaturen är under 33 grader. 
  • arbete 45 minuter och paus 15 minuter, om temperaturen är över 33 grader. 

Bestämmelserna om raster är bindande för arbetsgivaren, som alltså inte kan avstå från att ge raster. Själva arbetet, såsom kundströmmar eller stress, får inte leda till att raster i praktiken inte kan hållas. Det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet så att rasterna kan hållas. 

Kräv alltså raster av din arbetsgivare. Du kan också presentera egna idéer om hur rasterna kan organiseras praktiskt och mer rationellt på just din arbetsplats. 

Om det inte ordnar sig kan du kontakta den som är arbetarskyddsfullmäktig eller förtroendeman på din arbetsplats. Mer information och hjälp får du också från PAM:s rådgivning i anställningsfrågor. 

Sök