Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Inneluft

Alla på arbetsplatsen ska ha lätt att andas och kunna arbeta bra. Dålig luft inomhus kan bero på många saker och leda till olika symtom på ohälsa.

Hur människor reagerar på inneluften varierar stort. En person i samma rum kan få svåra symtom medan andra inte märker något. 

En sund arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är sund och trygg. När problem med inneluften upptäcks och avhjälps tidigt slipper man ofta större skador och kostnader.  

Alla på arbetsplatsen ska hjälpa till att hålla koll på inneluften. Kontakta din arbetarskyddsfullmäktig och chef om du är orolig för inneluftens kvalitet. Arbetsgivaren ska upplysa dig och fullmäktigen om vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas i saken. Om arbetsgivarens bedömning är att din anmälan inte föranleder åtgärder ska du också få besked om detta. 

Kontakta även företagshälsovården vid problem som gäller hälsan. 

Saker som påverkar inneluften ska utvärderas regelbundet i samband med bedömningen av risker på arbetsplatsen. 

Användbara länkar  

Sök