Muokattu: 13.02.2015 - 08:35

Avainsanat: Työehdot

Koeaika

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia työsuhteen alkuun sijoittuvasta koeajasta. Koeajan tarkoituksena on selvittää, vastaako tehty työsopimus puolin ja toisin etukäteisodotuksia. Koeajasta ja sen kestosta on sovittava työsopimuksessa. Työnantaja voi myös ilmoittaa työsopimusta tehtäessä, että työsuhteessa noudatetaan työehtosopimuksen määräystä koeajasta. Mikäli koeajasta ei ole sovittu eikä viitattu työehtosopimuksen koeaikamääräykseen, ei työsuhteessa ole koeaikaa. Koeaika voidaan lähtökohtaisesti sopia samojen osapuolten välille vain kerran.

Koeajan pituus

Koeajan pituus voi olla enintään neljä kuukautta. Kahdeksan kuukautta lyhyemmissä määräaikaisissa työsopimuksissa voidaan koeajan pituudeksi sopia enintään puolet työsopimuksen kestoajasta. Esimerkiksi kuuden kuukauden määräaikaisessa työsopimuksessa saa olla enintään kolmen kuukauden koeaika. Koeaika alkaa kulua työnteon aloittamisesta.

Työsopimuksen purkaminen koeaikana

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin päättää välittömin vaikutuksin ilman irtisanomisaikaa. Koeaikapurkua ei kuitenkaan saa tehdä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Epäasiallisia perusteita voivat olla mm. työntekijän raskaus tai valinta luottamusmieheksi. Koeaikapurkua ei myöskään saa tehdä tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Aiheeseen liittyvät