Muokattu: 02.02.2017 - 10:34

Avainsanat: Työehdot

Koeaika

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia työsuhteen alkuun sijoittuvasta koeajasta. Koeajan tarkoituksena on selvittää, vastaako tehty työsopimus puolin ja toisin etukäteisodotuksia. Koeajasta ja sen kestosta on sovittava työsopimuksessa. Työnantaja voi myös ilmoittaa työsopimusta tehtäessä, että työsuhteessa noudatetaan työehtosopimuksen määräystä koeajasta. Mikäli koeajasta ei ole sovittu eikä viitattu työehtosopimuksen koeaikamääräykseen, ei työsuhteessa ole koeaikaa. Koeaika voidaan lähtökohtaisesti sopia samojen osapuolten välille vain kerran.

Koeajan pituus

Työsopimuslain määräys koeajasta on muuttunut 1.1.2017. Työsopimuslain muutos pidentää koeajan enimmäispituutta 6 kuukauteen. Työehtosopimuksella voidaan kuitenkin sopia lyhyemmästä koeajasta.

Osassa työehtosopimuksista onkin erikseen sovittu koeajan pituudesta, jolloin työsopimuslain muutos ei pidennä koeaikaa 6 kuukauteen. Koeajan pituus tulee tarkastaa omasta työehtosopimusmääräyksestä ja tarvittaessa olla yhteydessä PAMiin.

• Kaupan työehtosopimuksessa on sovittu koeajasta: koeaika enimmillään 4 kuukautta
• Matkailu- ja ravitsemisalalla koeaika 4 kuukautta
• Apteekissa sovittu 4 kuukauden koeajasta
• Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus: koeaikaa ei voi pidentää 6 kuukauteen
• Vartiointiala: koeaika 6 kuukautta

Työsopimuksen purkaminen koeaikana

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin päättää välittömin vaikutuksin ilman irtisanomisaikaa. Koeaikapurkua ei kuitenkaan saa tehdä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Epäasiallisia perusteita voivat olla mm. työntekijän raskaus tai valinta luottamusmieheksi. Koeaikapurkua ei myöskään saa tehdä tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Uusimmat

Suosituimmat