Työnteon estyminen - syynä muiden työtaistelutoimet

Päivitetty: 11.04.2022

Työntekijällä on oikeus saada palkkaa, jos työnteko estyy työnantajasta tai työntekijästä riippumattomasta syystä. Jos syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, palkka maksetaan enintään 7 päivältä ja muuten enintään 14 päivältä.

Työnteon estyminen ja toimeentulo

1. Tulipalo ja vastaavat

Esimerkiksi tulipalo, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai muu asia, johon työnantaja tai työntekijä ei ole voinut vaikuttaa, voi keskeyttää työnteon.

 • Jos työnteko estyy tällaisesta työnantajasta tai työntekijästä riippumattomasta syystä, työntekijällä on oikeus saada palkkansa enintään 14 päivältä.

2. Työtaistelut

Työnteko voi estyä jonkin toisen alan tai toisen yrityksen työntekijöiden tai työnantajien työtaistelutoimenpiteiden (esim. lakko tai työsulku) vuoksi.

 • Tässä tapauksessa palkka maksetaan enintään 7 päivältä
 • Työtaistelulla ei saa olla yhteyttä työntekijän omiin työehtoihin tai työoloihin. Oikeuteen saada palkkaa ei kuitenkaan vaikuta se, miten työtaistelutoimenpide on toteutettu
 • Osa-aikatyöntekijällä on myös oikeus palkkaan ja soviteltuun päivärahaan
 • Jos työnteon estävä työtaistelu jatkuu yli 7 päivää, työntekijän pitää ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Tämän jälkeen työntekijä voi hakea työttömyyspäivärahaa Palvelualojen työttömyyskassalta täältä.
 • Palvelualojen työttömyyskassa maksaa tällöin hakijalle TE-toimiston lausunnon perusteella työttömyyspäivärahaa ilman karenssiaikaa.  

Huom!
Työntekijän pääsy työpaikalle voi estyä myös siinä tapauksessa, että pienen lapsen päiväkoti tai koulu suljetaan työtaistelutoimenpiteiden vuoksi. Jos läsnäolo on välttämätöntä lapsen hoitamiseksi, työntekijä voi jäädä kotiin. Työnantajalla ei kuitenkaan ole tällöin palkanmaksuvelvoitetta. Poissaolosta tässä tapauksessa ei voi koitua työntekijälle varoitusta tai muuta seuraamusta.

Työttömyysturva 

Työttömyyspäivärahaa ei makseta henkilölle, joka on työriidan osallinen.

Osalliseksi katsotaan, jos henkilö joutuu

 • välillisesti työttömäksi oman sopimusalan tai oman ammattijärjestön muuta sopimusta koskevan lakon takia
 • työttömäksi työriidan aikana saman työehtosopimuksen piiriin kuuluvassa yrityksessä osalakon takia työttömiksi joutuneille

Näissä tapauksissa ammattiliittoon kuuluvat henkilöt saavat työtaisteluavustuksen.

Työnantajan toimet

Lomautus
Työnantajalla on oikeus lomauttaa työntekijän tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Myös työnteon estyminen alussa kuvatuilla tavoilla on tällainen syy. Lomautusilmoitus on annettava 14 päivää ennen lomautuksen aloittamista, joten se tulee harvoin kysymykseen lakkojen yhteydessä.

Työvuorolistojen muuttaminen
Joskus työnantaja saattaa pyrkiä ennakoimaan lakon vaikutuksia esimerkiksi muuttamalla työvuorolistoja. Se ei ole mahdollista ilman työntekijän suostumusta.

Siirto toisiin tehtäviin
Jos työnteko on estynyt, työnantaja voi periaatteessa siirtää työntekijän muuhun kuin varsinaiseen työhönsä.

Käytännössä tämä on harvinaista, sillä työnantajan on huolehdittava riittävästä perehdyttämisestä uuteen tehtävään ja työturvallisuudesta.

Näin ollen ei ole työnantajankaan kannalta järkevää perehdyttää työntekijää toisiin tehtäviin lyhytaikaisen työnteon estymisen ajaksi.

Lakon alaisista töistä on oikeus kieltäytyä.

Jos liikenne pysähtyy

Joskus työtaistelut haittaavat työmatkaliikennettä. Työntekijällä on periaatteessa velvollisuus kaikin järkevin tavoin pyrkiä pääsemään omalle työpaikalleen.

Jos ei ole korvaavaa julkista liikennettä, omaa autoa, kimppakyytiä tai matkan pituuden vuoksi esimerkiksi pyöräilymahdollisuutta, lakkoa voi pitää sallittuna syynä olla pois työstä. Poissaoloa ei tällaisessa tilanteessa voi katsoa aiheettomaksi, ja siksi siitä ei voi saada varoitusta tai muuta seuraamusta. 

Tilanne on kuitenkin selvitettävä työnantajalle mieluiten etukäteen ja sovittava järjestelyistä.

Linkki työsopimuslakiin.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14 (ma,ke,pe)

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14 (ma,ke,pe)

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme