Lakko (muiden alojen)

Työntekijällä on oikeus saada palkkaa, jos työnteko estyy työnantajasta tai työntekijästä riippumattomasta syystä. Jos syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, palkka maksetaan enintään 7 päivältä ja muuten enintään 14 päivältä.

Työnteko estyy

Työnteko voi estyä kahdesta syystä:

  • Esimerkiksi tulipalo, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai muu asia, johon työnantaja tai työntekijä ei ole voinut vaikuttaa.
    • Jos työnteko näin estyy tällaisesta työnantajasta tai työntekijästä riippumattomasta syystä, työntekijällä on oikeus saada palkkansa enintään 14 päivältä.
  • Työnteko voi estyä jonkin toisen alan tai toisen yrityksen työntekijöiden tai työnantajien työtaistelutoimenpiteiden (esim. lakko tai työsulku) vuoksi.
    • Tässä tapauksessa palkka maksetaan enintään 7 päivältä
    • Lakolla ei saa olla yhteyttä työntekijän omiin työehtoihin tai työoloihin. Oikeuteen saada palkkaa ei vaikuta se, miten työtaistelutoimenpide on toteutettu tai onko se laillinen.

Jos työnantaja ennakoi

Työnantajalla on oikeus lomauttaa työntekijän tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Tällainen syy on, jos työnteko on estynyt edellä kuvatulla tavalla. Koska lomautusilmoitus on annettava 14 päivää ennen sen toteuttamista, se tulee harvoin kysymykseen lakkojen yhteydessä.

Joskus työnantaja saattaa pyrkiä ennakoimaan lakon vaikutuksia muuttamalla esimerkiksi työvuorolistoja. Se ei ole mahdollista ilman työntekijän suostumusta.

Jos työnteko on estynyt, työnantaja voi periaatteessa siirtää työntekijän muuhun kuin varsinaiseen työhönsä. Käytännössä tämä on harvinaista, sillä työnantajan on huolehdittava riittävästä perehdyttämisestä uuteen tehtävään ja työturvallisuudesta. Näin ollen ei ole työnantajankaan kannalta järkevää perehdyttää työntekijää toisiin tehtäviin lyhytaikaisen työnteon estymisen ajaksi. Lakon alaisista töistä on oikeus kieltäytyä.

Jos liikenne pysähtyy

Joskus työtaistelut haittaavat työmatkaliikennettä. Työntekijällä on periaatteessa velvollisuus kaikin järkevin tavoin pyrkiä pääsemään työpaikalle.

Jos ei ole korvaavaa julkista liikennettä, omaa autoa, kimppakyytiä tai matkan pituuden vuoksi esimerkiksi pyöräilymahdollisuutta, lakkoa voi pitää sallittuna syynä olla pois työstä. Poissaoloa ei tällaisessa tilanteessa voi katsoa aiheettomaksi, ja siksi siitä ei voi saada varoitusta tai muuta seuraamusta. 

Tilanne on kuitenkin selvitettävä työnantajalle mieluiten etukäteen ja sovittava järjestelyistä.

Linkki työsopimuslakiin.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle