Muokattu: 08.05.2019 - 11:12

Avainsanat: Palkka, Lainsäädäntö

Lakko (muiden alojen)

Jos työnteko estyy työnantajasta tai työntekijästä riippumattomasta syystä (luonnonilmiö, onnettomuus, toisen alan työtaistelu), työntekijällä on oikeus saada palkka enintään 7 päivältä, jos syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, ja muuten enintään 14 päivältä.

Työnteko estyy

Esimerkiksi tulipalo, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai muu asia, johon työnantaja tai työntekijä ei ole voinut vaikuttaa, voi estää työn tekemisen. Samoin työnteko työpaikalla voi estyä jonkin toisen alan tai yrityksen työntekijöiden tai työnantajien työtaistelutoimenpiteiden kuten lakon tai työsulun vuoksi.

Jos työnteko näin estyy tällaisesta työnantajasta tai työntekijästä riippumattomasta syystä, työntekijällä on oikeus saada palkkansa enintään 14 päivältä. Työntekijän oikeus saada palkka on enintään 7 päivää, jos työnteon estymisen syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide. Lakolla ei saa olla yhteyttä työntekijän omiin työehtoihin tai työoloihin. Sillä ei ole merkitystä, miten työtaistelutoimenpide on toteutettu tai onko se laillinen.

Jos työnteko on estynyt, työnantaja voi periaatteessa siirtää työntekijän muuhun kuin varsinaiseen työhönsä. Käytännössä tämä on harvinaista, sillä työnantajan on huolehdittava riittävästä perehdyttämisestä uuteen tehtävään ja työturvallisuudesta. Näin ollen ei ole työnantajankaan kannalta järkevää perehdyttää työntekijää toisiin tehtäviin lyhytaikaisen työnteon estymisen ajaksi. Lakon alaisista töistä on oikeus kieltäytyä.

Työnantajalla on myös oikeus lomauttaa työntekijän tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Se, ettei työtä pystytä tekemään, on tällainen syy. Lomautusilmoitus on kuitenkin annettava 14 päivää ennen sen toteuttamista.

Liikenne pysähtyy

Joskus työtaistelut haittaavat työmatkaliikennettä. Työntekijällä on kuitenkin periaatteessa velvollisuus kaikin järkevin tavoin pyrkiä pääsemään työpaikalle.

Jos korvaavaa julkista liikennettä ei ole, omaa autoa, kimppakyytiä tai matkan pituuden vuoksi esimerkiksi pyöräilymahdollisuutta ei ole, lakkoa voi pitää sallittuna syynä olla pois työstä. Poissaoloa ei tällaisessa tilanteessa voi katsoa aiheettomaksi, eikä varoitukseen tai muuhun seuraamukseen ole aihetta.

Tilanne on kuitenkin selvitettävä työnantajalle mieluiten etukäteen ja sovittava järjestelyistä.


Työnantaja ennakoi lakon vaikutuksia

Joskus työnantaja saattaa pyrkiä ennakoimaan lakon vaikutuksia muuttamalla esimerkiksi työvuorolistoja. Se ei ole mahdollista ilman työntekijän suostumusta.

Linkki työsopimuslakiin.

Uusimmat

Suosituimmat