Liikkeen luovutus ja irtisanominen

Päivitetty: 23.08.2018

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaa sitä, kun yritys tai vastaava vaihtaa omistajaa ja toiminta jatkuu uuden omistajan palveluksessa. Pääsääntö on, että työntekijät siirtyvät uuden omistajan työntekijöiksi niin, etteivät heidän työsuhteensa ehdot heikkene. Yrityksen myynti ei siis ole peruste irtisanoa työntekijää.

Irtisanominen liikkeen luovutuksessa

Liikkeen luovutuksessa sekä luovuttajan että luovutuksen saajan irtisanomisoikeutta arvioidaan samalla tavalla. Luovuttaja voi irtisanoa tuotannollisista ja taloudellisista syistä ainoastaan, mikäli työ luovuttaja-yrityksessä on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Luovuttaja-yrityksen irtisanomisoikeus rajoittuu pelkästään luovutusta edeltävään aikaan. Itse liikkeen luovutus ei muodosta irtisanomisperustetta, vaan luovuttaja-yrityksen työntekijät siirtyvät ”vanhoina työntekijöinä” uuden työnantajan palvelukseen entisillä ehdoilla.

Luovuksen saajan irtisanomisoikeutta arvioidaan normaaleilla kriteereillä huomioiden myös työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden. Yksin liikkeen luovutus ei siten oikeuta irtisanomiseen, vaan asiaa tarkastellaan tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella. Määräaikaisia työsopimuksia ei voi liikkeen luovutuksen yhteydessäkään irtisanoa kummankaan osapuolen toimesta.

Mikäli luovuttaja on irtisanonut työsopimuksen ennen luovutusta, mutta työsuhde on voimassa (irtisanomisaika kulumassa) vielä luovutushetkellä, siirtyy työntekijä jäljellä olevaksi irtisanomisajaksi uuden työnantajan palvelukseen. Irtisanomisajan kuluessa on selvitettävä, voidaanko kyseiselle työntekijälle tarjota muuta työtä irtisanomisajan jälkeiseksi ajaksi joko ilman koulutusta tai koulutuksen jälkeen. Uuden työnantajan on siten selvitettävä irtisanomisajan päättyessä, onko irtisanomisperuste olemassa. Mikäli tilanteessa, jossa työsuhdetta ei jatkettu, havaitaan irtisanomisperusteen puuttuneen, on luovutuksensaaja vastuussa työntekijälle aiheutuneesta vahingosta.

Työntekijän oikeus irtisanoutua liikkeen luovutuksen yhteydessä

Määräaikainen työsopimus sitoo lähtökohtaisesti molempia osapuolia koko määräajan eikä sitä voi irtisanoa.

Laissa on tästä poikkeuksena työntekijän oikeus irtisanoa määräaikainenkin työsopimus päättymään luovutuspäivästä, mikäli hän on saanut tiedon luovutuksesta viimeistään kuukautta ennen luovutusta. Jos tieto luovutuksesta on annettu myöhemmin, voi työntekijä irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai sen jälkeen viimeistään kuukauden kuluessa luovutuksesta tiedon saatuaan.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle