Liikkeen luovutus ja irtisanominen

Päivitetty: 23.08.2018

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaa sitä, kun yritys tai vastaava vaihtaa omistajaa ja toiminta jatkuu uuden omistajan palveluksessa. Pääsääntö on, että työntekijät siirtyvät uuden omistajan työntekijöiksi niin, etteivät heidän työsuhteensa ehdot heikkene. Yrityksen myynti ei siis ole peruste irtisanoa työntekijää.

Irtisanominen liikkeen luovutuksessa

Liikkeen luovutuksessa sekä luovuttajan että luovutuksen saajan irtisanomisoikeutta arvioidaan samalla tavalla. Luovuttaja voi irtisanoa tuotannollisista ja taloudellisista syistä ainoastaan, mikäli työ luovuttaja-yrityksessä on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Luovuttaja-yrityksen irtisanomisoikeus rajoittuu pelkästään luovutusta edeltävään aikaan. Itse liikkeen luovutus ei muodosta irtisanomisperustetta, vaan luovuttaja-yrityksen työntekijät siirtyvät ”vanhoina työntekijöinä” uuden työnantajan palvelukseen entisillä ehdoilla.

Luovuksen saajan irtisanomisoikeutta arvioidaan normaaleilla kriteereillä huomioiden myös työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden. Yksin liikkeen luovutus ei siten oikeuta irtisanomiseen, vaan asiaa tarkastellaan tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella. Määräaikaisia työsopimuksia ei voi liikkeen luovutuksen yhteydessäkään irtisanoa kummankaan osapuolen toimesta.

Mikäli luovuttaja on irtisanonut työsopimuksen ennen luovutusta, mutta työsuhde on voimassa (irtisanomisaika kulumassa) vielä luovutushetkellä, siirtyy työntekijä jäljellä olevaksi irtisanomisajaksi uuden työnantajan palvelukseen. Irtisanomisajan kuluessa on selvitettävä, voidaanko kyseiselle työntekijälle tarjota muuta työtä irtisanomisajan jälkeiseksi ajaksi joko ilman koulutusta tai koulutuksen jälkeen. Uuden työnantajan on siten selvitettävä irtisanomisajan päättyessä, onko irtisanomisperuste olemassa. Mikäli tilanteessa, jossa työsuhdetta ei jatkettu, havaitaan irtisanomisperusteen puuttuneen, on luovutuksensaaja vastuussa työntekijälle aiheutuneesta vahingosta.

Työntekijän oikeus irtisanoutua liikkeen luovutuksen yhteydessä

Määräaikainen työsopimus sitoo lähtökohtaisesti molempia osapuolia koko määräajan eikä sitä voi irtisanoa.

Laissa on tästä poikkeuksena työntekijän oikeus irtisanoa määräaikainenkin työsopimus päättymään luovutuspäivästä, mikäli hän on saanut tiedon luovutuksesta viimeistään kuukautta ennen luovutusta. Jos tieto luovutuksesta on annettu myöhemmin, voi työntekijä irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai sen jälkeen viimeistään kuukauden kuluessa luovutuksesta tiedon saatuaan.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme