Muokattu: 06.02.2017 - 08:37

Avainsanat: Työehdot, Työelämä

Määräaikainen työsopimus

Määräaikainen työsopimus on voimassa siihen asti, kun määräaika umpeutuu tai sovittu työ tulee tehdyksi.

Määräaikainen työsopimus ei pääsääntöisesti ole irtisanottavissa kummankaan puolelta, vaan se päättyy määräajan kuluttua. Työsopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä saattaa seurata jopa vahingonkorvausvastuu. Jos haluat irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen, on paras tapa yleensä keskustelu työnantajan kanssa; useimmissa tapauksissa sopimalla yhteisesti menettelytavoista pääsee kyseisessä tilanteessa parhaimpaan lopputulokseen.

Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain, jos siihen on perusteltu syy. Tällaisena syynä voi olla vaikka toisen työntekijän poissaolosta aiheutuva sijaisuus. Määräaikaisten sopimusten toistuva käyttö ilman perusteltua syytä on kielletty. Työsopimuslain mukaan pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perusteltua syytä. Pitkäaikaistyöttömänä pidetään henkilöä, joka on ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. Tällaisia työllistämissopimuksia voidaan tehdä vuoden aikana enintään kolme ja niiden yhteenlaskettu kesto voi olla enintään vuosi. Jos pitkäaikaistyötön halutaan palkata vuotta pitemmäksi ajaksi tai jos hänen kanssaan tehtävät työsopimukset eivät muutoin vastaa säännöksessä asetettuja rajoituksia, työnantajalla tulee olla työsopimuslain mukainen perusteltu syy määräaikaiselle sopimukselle. Jos määräaikaisia työsopimuksia on useita, työnantajalla tulee olla perusteltu syy viimeistään silloin, kun työntekijän kanssa tehdään ensimmäinen työsopimus, joka ei ole laissa tarkoitettu työllistämissopimus.

Jos määräaikaisen työsopimuksen käytölle ei ole ollut asiallista perustetta, on työsopimus toistaiseksi voimassa oleva sen sovitusta määräaikaisuudesta huolimatta. Työsopimuslaki ei kuitenkaan rajoita määräaikaisen työsopimuksen solmimista työntekijän omasta aloitteesta.

Uusimmat

Suosituimmat