Opintovapaa

Päivitetty: 16.06.2020

Opintovapaalla työntekijä on vapautettu palvelussuhteeseensa kuuluvien tehtävien suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten. Työsuhde ei katkea vapaan aikana, mutta palkanmaksu keskeytyy. Opintovapaan ajalta voi saada taloudellista tukea mm. Kelalta tai Työllisyysrahastolta.

Oikeus opintovapaaseen

Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Samoin työntekijällä on oikeus yhteensä enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Hakeminen

Opintovapaan saaminen edellyttää aina erikseen hakemista. Opintovapaan hakemiseen on olemassa oma lomakkeensa, joka tulee täyttää.

Työnantajan oikeus siirtää vapaata

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaan alkamista enintään 6 kuukaudella, jos sen myöntäminen työntekijän hakemana aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle

Jos koulutusta, johon työntekijä on hakenut, järjestetään harvemmin kuin 6 kuukauden välein, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata myös silloin, kun työntekijän aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin 6 kuukautta eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua opiskelua tai koulutusta.

Lue lisää opintovapaasta: 

Opintovapaalaki

Työsuojeluhallinnon verkkosivut

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Materiaalit

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle