Palkkaturva

Päivitetty: 25.06.2020

Jos työnantajasi on tehnyt konkurssin tai on muutoin maksukyvytön, voit hakea maksamattomia palkkoja palkkaturvana. Kyseessä  on lakisääteinen järjestely, joka takaa työntekijälle palkan ja muut työsuhteeseen perustuvat saatavat tilanteessa, jossa työnantaja on menettänyt maksukykynsä

Palkkaturvasta voi hakea kaikkia saatavia (peruspalkka, ylityöt, lisät yms.), jotka eivät ole  3 kuukautta vanhempia. Tavallisimmin palkkaturvasta haetaan lomakorvauksia sekä loppupalkkaa, jos työnantaja ei niitä maksuvaikeuksien vuoksi pysty maksamaan. Palkkaturvahakemuksen yhteydessä työntekijä voi hakea palkkaa myös 6 päivän odotusajalta.

Palkkaturvaa voi hakea työsuhteessa oleva työntekijä.

Hakuaika on 3 kk saatavan erääntymisestä eli hakemus on tehtävä viimeistään 3 kuukauden kuluttua tilipäivästä, jolloin palkka jäi ensimmäistä kertaa saamatta työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi.

Saatavien peruste ja määrä tulee olla selvitettyjä, jotta palkkaturva voidaan maksaa. Hakija ilmoittaa hakemuksessaan, mitä palkkaeriä hänellä on jäänyt saamatta. Palkkaturva antaa työnantajalle mahdollisuuden lausua hakemuksesta ennen kuin se tekee ratkaisun. 

Palkkaturvan saamisen edellytyksenä on työnantajan maksukyvyttömyys. Viranomainen selvittää maksukyvyttömyyden. 

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. 

Palkkaturvasta vastaava viranomainen on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Palkkaturvahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 6 kuukautta. 

Palkkaturvahakemus
ELY-keskus suosittaa, että palkkaturvahakemus jätetään ensisijaisesti käyttäen aluehallinnon sähköistä asiointipalvelua

Toimi seuraavasti: 

1. Valitse valikosta ”palkkaturvahakemuspalvelut"
2. Kirjaudu palveluun. Kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen (esim. pankkitunnukset)
3. Täytä hakemus huolellisesti

 • hakemuksessa ilmoitetaan mm. työsuhdettasi koskevat tiedot, työnantajan yhteystiedot sekä mitä saatavia haetaan. Muista, että hakemus on jätettävä 3 kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä

4. Tarkista vielä, että olet täyttänyt hakemuksesi mahdollisimman tarkasti. Tämä vähentää mahdollisten lisäselvityspyyntöjen tarvetta. 
5. Lähetä hakemus

Ellei sähköinen asiointi ole mahdollista, voit tulostaa palkkaturvahakemuksen ELY-keskuksen sivuilta. 

 • Tulosta hakemus ”työntekijän palkkaturvahakemus”, täytä se ja lähetä se sähköpostitse osoitteeseen
  palkkaturva.uusimaa(at)ely-keskus.fi tai 
  postitse osoitteeseen Uudenmaan ELY-keskus / Palkkaturva, PL 54, 00521 Helsinki


Konkurssipesän nopeutettu palkkaturvamenettely
Konkurssipesä voi ELY-keskuksen suostumuksella hakea palkkaturvana maksamatta jääneitä palkkoja, joista pesänhoitaja on yhdessä palkkaturvaviranomaisen kanssa selvittänyt, että ne voidaan maksaa palkkaturvana.

Konkurssipesä hakee tällöin kaikkien työntekijöiden palkkoja yhdellä hakemuksella, jonka liitteenä on palkkalaskelmat ja yhteenveto saatavista.

Palkkaturvahakemuksen tekemisestä on  aina vastuussa yksittäinen työntekijä. Ellei konkurssipesänhoitaja tee työntekijöiden palkkaturvahakemusta, työntekijän on tehtävä se itse. 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.