Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus

Päivitetty: 16.01.2020

Neuvotteluosapuolet

Työntekijäliitot: Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto ry
Työnantajaliitto: Suomen Teatterit ry

Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevassa tessissä on sovittu Suomen Kansallisteatterin työsuhteessa olevien teknisen ja toimistohenkilökunnan tai heihin verrattavan henkilökunnan työ- ja palkkaehdoista.

Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus ja palkat (1.2.2018–31.3.2020)

 

 

Uuden työehtosopimuksen mukanaan tuomat muutokset

Palkkaratkaisu:

 • Palkat ja euromääräiset lisät nousevat 1.4.2018 1,3%:n yleiskorotuksella ja 1.4.2019 1,45% suuruisella yleiskorotuksella. Vuonna 2019 yleiskorotus on kuitenkin vähintään 30 euroa.
 • Tämän lisäksi sovittiin 1.6.2018 ja 1.4.2019 toteutettavista järjestelyeristä (0,3% ja 0,4%), jotka käytetään ensisijaisesti pienempipalkkaisten työntekijöiden tasokorotuksiin ja samoja työtehtäviä tekevien työntekijöiden palkkaerojen tarkistuksiin. Erän käytöstä neuvotellaan luottamusmiesten kanssa, mikäli asiasta ei päästä yhteysymmärrykseen erien käytöstä päättää työnantaja.

Miten PAMin tekstitavoitteet etenivät?

Palkalla tultava toimeen


14 b Suunnittelulisä (uusi määräys)

 • Oman työn ohessa suoritetusta taiteellisesta suunnittelutyöstä maksetaan teatterin käytännön mukaista suunnittelulisää. Suunnittelutyöhön tarvittava työaika huomioidaan työjärjestelyissä.

18§ Näytäntötyöntekijöiden erityiskorvaus

 • Tarkennettiin aikaisempaa määräystä. Näytäntötyöntekijä joka työtä suorittaessaan osallistuu näytelmän dramaturgiaan, suoritetaan erillinen korvaus teatterin käytännön mukaisesti. Ns. Tekninen vaihto ei oikeuta korvaukseen.

49§ Tilapäinen hoitovapaa

 • Lisättiin oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen silloin kun toinen vanhemmista on tosiasiallisesti kykenemätön hoitamaan lasta. Esimerkiksi oma sairaus, nostamisrajoitus, aktiivimallin mukainen työ, yritystoiminta tai työllistämispalvelu.

59 § Perehdytyskorvaus

 • Lisättiin määräys, jonka mukaan työpaikalla sovitaan erikseen työpaikkaohjaajan tehtävästä ja siihen liittyvästä korvauksesta.

Työajoilla työhyvinvointia

TES 8§ Työvuoroluettelo

e) Muut työt
Työ tapahtuu tehtävä- ja aluekohtaisen tarpeen mukaisesti sovittuna aikana.

 • Työvuoroluettelon laatimisvelvollisuus kaksiviikkoiskausittain siten, että työntekijän työvuorot ilmenevät yhdeltä viikolta sitovasti ja seuraavalta viikolta alustavasti sekä vapaapäivät kahdelta viikolta sitovasti. Työvuoroluettelo on annettava viimeistään torstaina ennen kyseisen kaksiviikkoisjakson alkamista. (Määräys on sama kuin näytäntötyöntekijöillä.)

Muuta sovittua

30§ Matkustaminen, kiertue- ja ulkomailla tapahtuva työ

 • Kirjoitettiin pykälän rakenne uudella tavalla. Eroteltiin toisistaan matkatyö ja kiertuetyö. Tarkennettiin työajaksi luettavaa aikaa sekä matka-ajan ja työajan sijoittamista. Lisättiin määräykset matkalaskun tekemisestä, esittämisestä ja maksamisesta.

61§ Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus

 • Lisättiin mainita jonka mukaan luottamusmies voi edustaa myös vuokratyöntekijää tilaajavastuulain 6§:ssä tarkoitetulla tavalla.


Häirinnän kielto

 • Häirinnän kielto työpaikalla kirjattiin työehtosopimukseen uutena asiana.

Lisäksi tehtiin useita teknisiä muutoksia ja sovittiin käytävän työryhmissä keskustelua sunnuntaiesittämisen mahdollisuudesta sekä vuosiloman pidennyksestä luopumisesta, siten että kenenkään vuosilomaoikeudet eivät heikkene.

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle