Tauotus

Päivitetty: 30.06.2022

Työn tauottaminen on tärkeää

Palvelualojen työ on monesti kiireistä ja fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa. Siksi taukojen pitäminen on ensiarvoisen tärkeää: lyhyetkin palautumishetket auttavat jaksamaan koko työvuoron ja niiden avulla energiaa jää myös vapaa-ajalle. Myös ruokailu työvuoron aikana kannattaa, sillä lihakset ja aivot tarvitsevat tasaisesti polttoainetta toimiakseen kunnolla.

Tauot kuuluvat jokaiselle

Taukojen antaminen ei ole työnantajille vapaaehtoista eikä velvoitteesta voi livetä esimerkiksi vilkkaaseen asiakasvirtaan vedoten. Työnantajan on siis järjestettävä työt niin, että tauot on myös tosiasiallisesti mahdollista pitää. Tarvittaessa liike pitää voida sulkea, jos muita keinoja taukojen mahdollistamiseksi ei työpaikalla ole löydettävissä.

Useimmissa työehtosopimuksissa, eli TESsissä on määräyksiä ruoka- ja kahvitauoista. Työaikalaki takaa ruokatauon silloin, kun TESsissä ei taukomääräyksiä ole tai kun työehtosopimusta ei ole ollenkaan.

Palvelualoilla kuten ravintoloissa, kaupoissa, kiinteistönhoidossa ja siivouksessa sekä vartiointityössä voimassa oleviin taukomääräyksiin voit tutustua tämän sivun lopussa. Ne ja muiden alojen työehtosopimusten määräykset löydät myös täältä.

Tauot eri sopimusaloilla
Kaupan ala
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut
Kiinteistöpalveluala
Vartiointiala
Huvi-, teema- ja elämyspuistot
Työaikalaki

Ruoka- ja kahvitaukojen lisäksi työssä voi olla tarvetta myös muihin taukoihin. Niihin ja muihin yleisimpiin taukoihin liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia alta.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Kuuluuko jokaiseen työvuoroon ruokatauko?

Oikeus ruokataukoon riippuu työvuoron pituudesta, joten tarkista asia oman alasi työehtosopimuksesta. Useimmiten ruokataukoon oikeutetun työvuoron pitää olla yli 6 tai 7 tuntia.

Kuinka pitkä ruokatauko on?

Ruokatauon kestosta löytyy määräykset useimmista työehtosopimuksista, joten tarkista asia oman alasi osalta alta tai täältä. Useimmiten tauon pituudeksi on sovittu 30 minuuttia.

Onko ruokatauko työaikaa vai omaa aikaa?

Ruokataukoa ei lasketa työajaksi, jos työntekijä saa tauon aikana poistua työpaikalta. Tällöin ruokatauko on työntekijän omaa, palkatonta aikaa. Sen aikana työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä työtä.

Jos ruokatauko on sovittu pidettäväksi työn ohessa, on se työaikaa. Myös silloin työ on järjestettävä niin, että tauko ruokailuineen on myös käytännössä mahdollista.

Milloin ruokatauko pitää antaa pidettäväksi?

Ruokataukoa ei saa sijoittaa työpäivän alkuun eikä loppuun. Tauon ajankohta pitää merkitä työvuorolistaan.

Kuuluuko jokaiseen työvuoroon kahvitauko ja kuinka pitkä tauko on?

Kahvitauoista on sovittu työehtosopimuksilla. Niissä kahvitauko kuuluu useimmiten jo neljän tunnin tai yli neljän tunnin työvuoroon. Tarkista tarkemmat kahvitaukojen määrä ja niihin oikeuttavien työvuorojen pituudet tämän wikin lopusta tai oman alasi työehtosopimuksesta.

Kahvitauot ovat työaikaa. Niiden pituutta ei ole määritetty työehtosopimuksissa, sillä se riippuu pitkälti työpaikan koosta ja luonteesta. Pituus on siis työpaikalla sovittava, mutta tyypillisesti ne ovat 10–15 minuuttia pitkiä. Myös kahvitaukojen osalta työnantajan pitää varmistaa, että ne voidaan tosiasiallisesti pitää.

Entä kun tulee tarve käydä vessassa?

Jos akuutti tarve ilmenee, vessassa on oikeus käydä myös ruoka- ja kahvitaukojen ulkopuolella.

Entä kun helle tekee työskentelystä tukalaa?

Korkeissa lämpötiloissa työskentely rasittaa enemmän kuin työskentely normaalilämpötilassa.

Kun ulkoilman lämpötila ylittää +25 astetta, pitää työnantajan huolehtia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle +28 asteessa. Jos työpaikan lämpötila toimenpiteistä huolimatta ylittää +28 °C, on lisättävä taukojen määrää.

Työtä suositellaan tauotettavaksi 10–15 minuuttia tuntia kohden:

 • Jos lämpötila on alle 33 astetta, työtä tehdään 50 minuuttia ja tauko on 10 minuuttia.
 • Jos lämpötila on yli 33 astetta, työtä tehdään 45 min ja tauko on 15 min.

Muista myös mikrotauot!

Kuormituksen välttämiseksi on usein tarpeen myös intensiivisen työn ohessa pitää pieniä hengähdystaukoja esimerkiksi venyttelyyn. Tämä voi toteutua myös vuorottelemalla istuma- ja seisomatyötä tai vaihtamalla työtehtävää joksikin aikaa, jolloin yhdenjaksoinen kuormitus muuttuu toisenlaiseksi.

Mitä jos työpaikalla ei saa pitää taukoja?

Taukomääräykset sitovat työnantajaa, joten työnantaja ei voi päättää olla antamatta taukoja. Myöskään työ itsessään, kuten asiakasvirrat tai kiire, ei voi käytännössä johtaa siihen, ettei tauolle ehditä. On työnantajan vastuulla järjestää työ niin, että tauot voidaan pitää.

Vaadi siis taukoja työnantajaltasi. Voit esittää myös itse ideoita järjestelyistä, joilla taukojen pitäminen juuri sinun työpaikallasi voidaan järjestää käytännön kannalta järkevimmin.

Jos asia ei tule kuntoon, ota yhteyttä työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Lisätietoja ja apuja saat myös PAMin työsuhdeneuvonnasta.

Työehtosopimusten taukomääräyksiä

Kaupan ala

Ruokatauko

Työvuoron pituus


yli 7 tuntia

Ruokatauon pituus 1 tunti
Muuta Paikallisesti sopien ruokataukoa voidaan lyhentää enintään 30 minuutilla tai poistaa kokonaan, jolloin työntekijä voi ruokailla työaikana

 

Kahvitauko

Työvuoron pituus Kahvitaukojen määrä
alle 4 tuntia ei kahvitaukoa
4 tuntia – 6 tuntia 1 kahvitauko
yli 6 tuntia 2 kahvitaukoa
 
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Ruokatauko

Työvuoron pituus yli 6 tuntia
Ruokatauon pituus 30 minuuttia tai tilaisuus riittävän pitkään taukoon työn aikana aterioimista varten
Muuta Jos työvuoro yli 10 tuntia, työntekijällä on oikeus kahdeksan tunnin jälkeen 30 minuutin lepotaukoon työnantajan määräämänä ajankohtana. Lepoajan pituudesta ja järjestämisestä voidaan sopia työpaikkakohtaisesti toisin TES 30 §:n mukaisesti.
 

Kahvitauko

Työvuoron pituus Kahvitaukojen määrä
4 tuntia tai alle ei kahvitaukoa
yli 4 tuntia 1 kahvitauko
 
Kiinteistöpalveluala

Ruokatauko

Työvuoron pituus yli 6 tuntia
Ruokatauon pituus 30 minuuttia
Muuta Työnantaja ja työntekijä voivat sopia ruokatauon lyhentämisestä tai poistamisesta.

 

Kahvitauko

Työvuoron pituus Kahvitaukojen määrä
4 tuntia tai alle ei kahvitaukoa
yli 4 tuntia – 6 tuntia 1 kahvitauko
yli 6 tuntia 2 kahvitaukoa

 

Vartiointiala
Työvuoron pituus _
Ruokatauon pituus

20 minuutin virkistystauko ateriointiin työpaikalla, työaikaa

lisäksi virkistystaukoa 2,5 minuuttia/tunti työvuoron 8 tuntia ylittävältä osalta

Muuta Työnantaja ja työntekijä voivat sopia kertaluonteisesti virkistystauon pidentämisestä ja/tai mahdollisuudesta poistua työpaikalta virkistystauon aikana; pysyvistä poikkeuksista sovitaan työnantajan, luottamusmiehen tai pääluottamusmiehen kesken 51 §:n mukaisesti

 

Huvi-, teema- ja elämyspuistot
Työvuoron pituus yli 6 tuntia
Ruokatauon pituus 30 minuuttia tai tilaisuus aterioida työn aikana

Työaikalaki

Jos työssäsi noudatettavassa työehtosopimuksessa ei ole lainkaan määräyksiä tauoista tai työehtosopimusta ei löydy ollenkaan, noudatetaan taukojen osalta työaikalakia.

Työvuoron pituus

Työvuoron pituus yli 6 tuntia
Ruokatauon pituus 1 tunti
Muuta

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lyhyemmästä, kuitenkin vähintään puolen tunnin pituisesta tauosta.

Jos työvuoro yli 10 tuntia, työntekijällä on lisäksi oikeus pitää enintään puoli tuntia kestävä tauko kahdeksan tunnin työskentelyn jälkeen

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme