Työehtosopimus

Päivitetty: 12.11.2021

Työehtosopimuksessa sovitaan työn tekemiseen liittyvistä ehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne. Sovitut ehdot ovat minimiehtoja. Työehtosopimus on alan ammattiliiton ja työnantajaliiton tai yksittäisen yrityksen tekemä sopimus.

Työehtosopimukset voivat olla yleissitovia, normaalisitovia tai yrityskohtaisia. Yleissitovan työehtosopimuksen ehtoja on noudatettava kaikilla sen alan työpaikoilla. Normaalisitovan työehtosopimuksen ehtoja taas on noudatettava kaikissa niissä yrityksissä, jotka kuuluvat sopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon. Yrityskohtaiset sopimukset koskevat nimensä mukaisesti yritystä.

PAMilla on kaikkia näitä sopimuksia. Suurimpaan osaan PAMin jäsenistä noudatetaan kuitenkin yleissitovia sopimuksia. Sellaisia ovat esimerkiksi kaupan, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluihin, kiinteistöpalvelualan ja turva-alan työehtosopimukset.

Sopimuksen tehneet liitot valvovat, että työnantajaliiton jäsenyrityksissä noudatetaan työehtosopimusta. Jos työpaikalla tulee sen tulkinnoista erimielisyyksiä, asiaa ratkotaan nk.  neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Sen mukaan työpaikalla luottamusmiehen tehtävä on neuvotella asiasta ensimmäisenä. Sen jälkeen se siirtyy liittojen ratkottavaksi. Jos yritys ei kuulu työnantajaliittoon, tällaista neuvottelujärjestystä ei ole, vaan erimielisyyksiä joudutaan ratkomaan pahimmassa tapauksessa oikeudessa.

Myös työntekijän on hyvä seurata, että sopimuksen minimiehdot toteutuvat. Kun sopimus on tehty, työntekijäliitto ja työnantajaliitto sitoutuvat työrauhaan, eli työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei sallita sopimukseen kohdistuvia työtaistelutoimenpiteitä eli lakkoja.

Työehtosopimus solmitaan määräajaksi.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia