Työehtosopimus

Työehtosopimuksessa sovitaan työn tekemiseen liittyvistä ehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne. Sovitut ehdot ovat minimiehtoja. Työehtosopimus on alan ammattiliiton ja työnantajaliiton tai yksittäisen yrityksen tekemä sopimus.

Työehtosopimukset voivat olla yleissitovia, normaalisitovia tai yrityskohtaisia. Yleissitovan työehtosopimuksen ehtoja on noudatettava kaikilla sen alan työpaikoilla. Normaalisitovan työehtosopimuksen ehtoja taas on noudatettava kaikissa niissä yrityksissä, jotka kuuluvat sopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon. Yrityskohtaiset sopimukset koskevat nimensä mukaisesti yritystä.

PAMilla on kaikkia näitä sopimuksia. Suurimpaan osaan PAMin jäsenistä noudatetaan kuitenkin yleissitovia sopimuksia. Sellaisia ovat esimerkiksi kaupan, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluihin, kiinteistöpalvelualan ja turva-alan työehtosopimukset.

Sopimuksen tehneet liitot valvovat, että alan työpaikoilla noudatetaan työehtosopimusta. Myös työntekijän on hyvä seurata, että sopimuksen minimiehdot toteutuvat. Kun sopimus on tehty, työntekijäliitto ja työnantajaliitto sitoutuvat työrauhaan, eli työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei sallita sopimukseen kohdistuvia työtaistelutoimenpiteitä eli lakkoja.

Työehtosopimus solmitaan määräajaksi.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle