Työehtosopimus

Päivitetty: 16.08.2018

Työehtosopimuksessa sovitaan työn tekemiseen liittyvistä ehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne. Sovitut ehdot ovat minimiehtoja. Työehtosopimus on alan ammattiliiton ja työnantajaliiton tai yksittäisen yrityksen tekemä sopimus.

Työehtosopimukset voivat olla yleissitovia, normaalisitovia tai yrityskohtaisia. Yleissitovan työehtosopimuksen ehtoja on noudatettava kaikilla sen alan työpaikoilla. Normaalisitovan työehtosopimuksen ehtoja taas on noudatettava kaikissa niissä yrityksissä, jotka kuuluvat sopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon. Yrityskohtaiset sopimukset koskevat nimensä mukaisesti yritystä.

PAMilla on kaikkia näitä sopimuksia. Suurimpaan osaan PAMin jäsenistä noudatetaan kuitenkin yleissitovia sopimuksia. Sellaisia ovat esimerkiksi kaupan, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluihin, kiinteistöpalvelualan ja turva-alan työehtosopimukset.

Sopimuksen tehneet liitot valvovat, että alan työpaikoilla noudatetaan työehtosopimusta. Myös työntekijän on hyvä seurata, että sopimuksen minimiehdot toteutuvat. Kun sopimus on tehty, työntekijäliitto ja työnantajaliitto sitoutuvat työrauhaan, eli työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei sallita sopimukseen kohdistuvia työtaistelutoimenpiteitä eli lakkoja.

Työehtosopimus solmitaan määräajaksi.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle