Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja oikeudet

Päivitetty: 04.12.2019

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työturvallisuuteen ja työterveyteen sekä työolosuhteisiin liittyvissä asioissa.

Jokaisella työpaikan työntekijällä on oikeus osallistua työpaikkansa työsuojeluvaltuutetun valintaan sekä asettua itse ehdolle tehtävään

Pamilaisilla työpaikoilla olisi tietysti toivottavaa, että työsuojeluvaltuutettu olisi PAMin jäsen, jolla on oikeus osallistua PAMin omiin työsuojelukoulutuksiin ja saada siten tarkkaa alakohtaista opetusta tehtäväänsä.

Liittoon kuulumattomia työsuojeluvaltuutettuja kouluttaa pääasiallisesti työturvallisuuskeskus.

Työntekijöiden edustajaksi työsuojeluasioissa ei sovi merkittävässä asemassa oleva esimies, koska tehtävien hoidossa voi syntyä eturistiriitaa. Työpaikoilla on mahdollistasta sopia, että esimiehet valitsevat oman työsuojeluvaltuutettunsa. Muussa tapauksessa edustaa työntekijöiden valtuutettu myös heitä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät on määritelty työturvallisuuslaissa. Valtuutettu toimii yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtien. Työsuojeluvaltuutettu  osallistuu työpaikalla mm. seuraaviin:

 • vaarojen tunnistamisen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan
 • riskien arviointiin, poistoon ja pienentämiseen
 • työntekijöiden perehdyttämiseen turvallisiin työtapoihin
 • turvallisuusohjeiden noudattamisen seurantaan
 • yritys-/palvelutoiminnassa esiintyvien häiriötilanteiden ratkaisuun ja analysointiin
 • työyhteisön toimivuuteen liittyvien menettelytapa-ohjeiden luomiseen ja käytön seurantaan
 • työkyvyn turvaamiseen ja työurien pidentämiseen tähtääviin toimiin
 • uuden lainsäädännön tuomien velvoitteiden huomioimiseen (ennakointi) ja soveltamiseen yhteistyössä työnantajan kanssa

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle