Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja oikeudet

Päivitetty: 03.11.2021

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä kaikessa mikä vaikuttaa työntekijöiden työturvallisuuteen ja työterveyteen.

Jokaisella työpaikan työntekijällä on oikeus osallistua työpaikkansa työsuojeluvaltuutetun valintaan sekä asettua itse ehdolle tehtävään

Pamilaisilla työpaikoilla olisi tietysti toivottavaa, että työsuojeluvaltuutettu olisi PAMin jäsen, jolla on oikeus osallistua PAMin omiin työsuojelukoulutuksiin ja saada siten tarkkaa alakohtaista opetusta tehtäväänsä. Liittoon kuulumattomia työsuojeluvaltuutettuja kouluttaa pääasiallisesti työturvallisuuskeskus.

Työntekijöiden edustajaksi työsuojeluasioissa ei tule valita työnantajaa työsuojeluasioissa edustava esimies, koska tehtävien hoidossa voi syntyä eturistiriitaa. Työpaikoilla on mahdollista sopia, että esimiehet valitsevat oman työsuojeluvaltuutettunsa. Mm. Kaupan ja Maravan aloilla on työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa sovittu tästä. Mikäli esimiehet eivät vaitse omaa työsuojeluvaltuutettua, edustaa työntekijöiden valtuutettu myös heitä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät on määritelty työturvallisuuslaissa. Myös työehtosopimuksella voi olla tarkennettuja tehtäviä. Valtuutettu toimii yhteistoiminnassa työnantajan ja työterveyshuollon kanssa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtien. Työsuojeluvaltuutettu  osallistuu työpaikalla  mm. seuraaviin:

 • vaarojen tunnistamisen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan
 • riskien arviointiin, poistoon ja pienentämiseen
 • työntekijöiden perehdyttämiseen turvallisiin työtapoihin
 • turvallisuusohjeiden noudattamisen seurantaan
 • yritys-/palvelutoiminnassa esiintyvien häiriötilanteiden ratkaisuun ja analysointiin
 • työyhteisön toimivuuteen liittyvien menettelytapa-ohjeiden luomiseen ja käytön seurantaan
 • työkyvyn turvaamiseen ja työurien pidentämiseen tähtääviin toimiin
 • uuden lainsäädännön tuomien velvoitteiden huomioimiseen (ennakointi) ja soveltamiseen yhteistyössä työnantajan kanssa

Työsuojeluvaltuutettu ei kuitenkaan ole näistä toimista vastuussa. Vastuu huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä on työnantajalla. Näin esimerkiksi vaarojen arviointi ei kuulu yksinomaan työsuojeluvaltuutetun tehtäväksi. Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työpaikan työsuojelutoimintaa laajasti ja tuo työnantajalle tarpeellista tietoa työolosuhteiden terveellisyydestä työntekijöiden näkökulmasta . 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme