Muokattu: 13.02.2015 - 08:27

Avainsanat: Työsuojelu, Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja oikeudet

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työturvallisuuteen ja työterveyteen sekä työolosuhteisiin liittyvissä asioissa.

Jokaisella työpaikan työntekijällä on oikeus osallistua työpaikkansa työsuojeluvaltuutetun valintaan ja tulla valituksi tehtävään

Pamilaisilla työpaikoilla olisi hyvä, että työsuojeluvaltuutettu olisi PAMin jäsen, jolla on oikeus osallistua PAMin omiin työsuojelukoulutuksiin ja saada siten tarkkaa alakohtaista opetusta tehtäväänsä.

Liittoon kuulumattomia työsuojeluvaltuutettuja kouluttaa pääasiallisesti työturvallisuuskeskus.

Työntekijöiden edustajaksi työsuojeluasioissa ei sovi merkittävässä asemassa oleva esimies, koska tehtävien hoidossa voi syntyä eturistiriitaa. Myymäläpäällikkyys tai myymälävastaavan titteli ei ole esteeksi, jos esimiehellä ei ole tulosvastuuta tai oikeutta itsenäisesti palkata ja erottaa alaisia.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät tulevat työturvallisuuslaista. Hän toimii yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Tehtävinä ovat osallistuminen työpaikalla mm. seuraaviin:

  • vaarojen tunnistamisen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan
  • riskien arviointiin, poistoon ja pienentämiseen
  • työntekijöiden perehdyttämiseen turvallisiin työtapoihin
  • turvallisuusohjeiden noudattamista seurantaan
  • yritys-/palvelutoiminnassa esiintyvien häiriötilanteiden ratkaisuun ja analysointiin
  • työyhteisön toimivuuteen liittyvien menettelytapa-ohjeiden luomiseen ja käytönseurantaan
  • työkyvyn turvaamiseen ja työurien pidentämiseen tähtääviin toimiin
  • uuden lainsäädännön tuomien velvoitteiden huomioiminen (ennakointi) ja soveltaminen yhteistyössä työnantajan kanssa

Uusimmat

Suosituimmat