Löner

Aktuella lönetabeller finns i anslutning till gällande kollektivavtal. Kolla kollektivavtalet inom din egen bransch.

Här finns alla kollektivavtal på finska.

Läs mera