Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Lön och semesterpenning » Byta semesterpenning till ledighet
Senast uppdaterad: 20.06.2023

Ledighet i stället för semesterpenning eller semesterpremie

Villkoren för semesterpenning/semesterpremie anges i kollektivavtalen. Där anges också om pengarna kan bytas ut mot ledighet.

Följ dessa anvisningar när du avtalar om att byta ut semesterpenningen mot ledighet, såvida villkoren inte är annorlunda i kollektivavtalet för din bransch.  

 • Avtala om bytet med arbetsgivaren. 
 • Gör upp ett skriftligt avtal. Ni kan använda en färdig blankett, se länkarna nedan. 
 • I avtalet enas ni om 
  • hur semesterpenningen/-premien ska omvandlas till ledighet 
  • att ledigheten under en kalendervecka ska motsvara antalet timmar i arbetsavtalet 
  • tidpunkten för ledigheten 
  • att ledigheten likställs med arbetad tid enligt bestämmelserna om fridagar 
   • vid intjäning av årsledighet och semester  
   • vid beräkning av mer- och övertidsarbete samt ersättningen för sådant arbete 
  • att semesterlagens bestämmelser tillämpas vid arbetsoförmåga. 

Beräkning av ledighet 

Ett sätt att räkna ut hur semesterpenningen/semesterpremien kan bytas ut mot ledighet är att dividera en överenskommen andel av penning-/premiebeloppet med timlönen. Då får man antalet lediga timmar. Med det här sättet räknas dagarna i ledigheten från måndag till fredag. 

Ett annat sätt att räkna är att definiera ledigheten som antalet semesterdagar enligt semesterlagen dividerat med två. Om semesterpenningen för 24 semesterdagar byts ut mot ledig tid är ledigheten alltså 12 dagar. Det blir två veckor eftersom dagarna i ledigheten räknas från måndag till lördag. 

Avtal om ledighet i stället för semesterpremie (på finska) 

Läs också 

Sök