Skip to content
Nyheter

27.01.2023 14:50

PAM:s konjunkturbarometer: den ekonomiska situationen för anställda inom tjänstesektorn har försämrats radikalt

Den ekonomiska situationen för anställda inom tjänstesektorn har under kostnadskrisen försämrats även mer än under de restriktioner som infördes på grund av pandemin. Utvecklingen av den ekonomiska situationen i arbetsgivarföretag ser däremot ut att bli starkare inom turism- och restaurangbranschen och fastighetsservicebranschen.

Den ekonomiska situationen för respondenterna i PAM:s konjunkturbarometer har försämrats i en aldrig tidigare skådad omfattning. 44,8 procent av de tillfrågade säger att den egna ekonomiska situationen har försvagats under de senaste tre månaderna. Andelen är till och med högre än i början av pandemin.

”De värsta effekterna av pandemin och restriktionerna som infördes var begränsade till vissa konsumenttjänster, medan ökningen av levnadskostnader påverkar alla. Det är därför fullt förståeligt att en allt större del av de tillfrågade säger att deras ekonomiska situation i det rådande läget försvagats”, säger PAM:s chefsekonom Olli Toivanen.

En viss sektorspecifik variation kan ses i respondenternas syn på hur den egna ekonomiska situationen kommer att utvecklas. Inom handeln anser hela 48,2 procent av de tillfrågade att deras ekonomiska situation har försämrats, medan motsvarande andel inom turism- och restaurangbranschen ligger på 37,9 procent. Enligt Toivanen uppvisar turism- och restaurangbranschen en motsatt trend när det gäller de anställdas ekonomiska situation.

”Å ena sidan drabbar kostnadskrisen dem lika hårt som andra låginkomsttagare, men å andra sidan har branschen fått ett lyft efter pandemin, vilket innebär fler arbetstimmar eller ett nytt jobb med bättre lön för många.”

Arbetsgivarnas ekonomi stärks igen

Anställda inom turism- och restaurangbranschen känner inte längre en oro för arbetsgivarföretagens ekonomiska utveckling. Endast 16,7 procent av de tillfrågade i branschen tror att arbetsgivarens ekonomiska situation kommer att försämras under det kommande året, jämfört med 24,4 procent i förra enkäten.

”De stigande mat- och elpriserna har orsakat oro också bland restaurangbranschens arbetsgivare. Nu verkar det dock som att företagen lyckats överföra de ökade kostnaderna på priserna och efterfrågan har varit fortsatt stark”, konstaterar Toivanen.

Också de som arbetar inom fastighetsservicebranschen visar på en viss optimism vad gäller utvecklingen inom branschen. Jämfört med året innan säger 22,0 procent av de tillfrågade att arbetsgivarens försäljning har ökat, medan motsvarande andel i den förra undersökningen låg på 16,8 procent.

Den starka utvecklingen inom försäljningen återspeglas också i branschfolkets svar om fastighetsservicens framtid. 20,4 procent uppskattade att arbetsgivarens ekonomiska situation förbättras under det kommande året, och endast 9,0 procent ansåg att den kommer att försämras. Den senare andelen är den lägsta sedan början av 2018.

 

 

Uppgifterna baserar sig på en enkät som PAM gjorde 2−15.1.2023. Enkäten besvarades av totalt 1 271 PAM-medlemmar. Konjunkturbarometern publiceras för varje kvartal.

Keywords:

ekonomi

Sök