Skip to content
Nyheter

21.09.2023 12:30

PAM:s valresultat fastställt – delegaterna till PAM:s förbundskongress är valda

Majoriteten av Servicefacket PAM:s kongressdelegater är nya. Till förbundskongressen i Jyväskylä valdes 329 delegater varav 183 är med för första gången.

Koukousedustajia

PAM:s förbundskongressval ordnades 28.8–15.9 som elektroniskt val. PAM:s styrelse fastställde valresultatet torsdagen den 21 september 2023.

”De valda kongressdelegaterna representerar mångsidigt PAM:s medlemmar från olika branscher och arbetsplatser från olika håll i Finland. Det är fint att valet intresserade och nästan 800 medlemmar eftersträvade en plats på kongressen”, säger organiseringschef Aki Rouhiainen.

”Männen röstade lite flitigare än kvinnorna”, fortsätter Rouhiainen.

Nästan 60 procent av de valda kongressdelegaterna jobbar inom handeln. Tjugo procent representerar turism-, restaurang- och fritidstjänster, 17 procent fastighetstjänstebranschen och bevakningsbranschen. Bland kongressdelegaterna finns även representanter för specialbranscherna, så som apoteks- och casinobranscherna.

Valdeltagandet var lite aktivare än i det förra valet. Rösträtten användes av 13,4 procent av medlemmarna.

Av de valda delegaterna är 67 procent kvinnor. Delegaternas medelålder är 46 år. Den yngsta delegaten är 22 år och den äldsta 65 år.

De högsta personliga röstetalen fick Heikki Laakkonen och Christa Pessi från Nyland, Melina Mäkelä från Satakunta, Pia Kyrö från Kymmenedalen samt Kimmo Alatalo från Norra Österbotten.

Information om de valda kongressdelegaterna och valresultatet i stort finns på adressen www.pam.fi/forbundskongressen

Förbundskongressen beslutar om riktlinjerna för PAM:s verksamhet och personvalen

De nästa stegen i förberedelserna inför förbundskongressen sker bland de valda delegaterna. De får utbildning och information om hur mötet går till i praktiken och får bekanta sig med möteshandlingarna så som PAM:s målprogram. Kongressen väljer även förbundets ordförande, ordförandes personliga ersättare samt styrelsens och fullmäktiges medlemmar.

”Det kommer bli ett intressant och viktigt möte för såväl delegaterna som alla förbundets medlemmar. De beslut som fattas kommer påverka förbundets verksamhet. Dessutom ordnas mötet i en historiskt betydelsefull tid, då hot om att försämra serviceanställdas och arbetslösas ställning är på tapeten i och med regeringen Orpo-Purras planer. Nu behövs var och en för att försvara arbetstagarnas intressen och rättigheter, uppmuntrar PAM:s verksamhetsledare Heidi Lehikoinen.

Läs mera om förbundskongressen på www.pam.fi/forbundskongressen

Keywords:

Förbundskongress

Sök