Skip to content
Nyheter

25.10.2023 15:29

PAM:s förbundskongress har valt ny styrelse och fullmäktige

Servicefacket PAM:s förbundskongress valde idag en ny styrelse och fullmäktige. Annika Rönni-Sällinen fortsätter som styrelseordförande och som styrelseordförandens personliga ersättare Risto Kalliorinne.

PAMin uusi hallitus

PAM-styrelsen består förutom ordförande av 15 ordinarie medlemmar och 3 ersättare. PAM:s styrelse styr förbundets verksamhet och leder förbundet, bland annat kollektivavtalsverksamheten.

Förbundskongressen valde även fullmäktige med 60 ordinarie medlemmar. Sami Viitasaari valdes till fullmäktiges ordförande. Till fullmäktiges första vice ordförande valdes Christa Pessi och till andra vice ordförande Suvi Röntynen.

PAM:s styrelse

Styrelsens ordförande Annika Rönni-Sällinen
Styrelseordförandes personliga ersättare Risto Kalliorinne

Styrelsens ordinarie medlemmar:

Johanna Buska, Kemi
Tuuli Elokannas, Loimaa
Ulla Fagerström, Esbo
Marjo Korhonen, Paltaniemi
Piia Kyrö, Koria
Heikki Laakkonen, Esbo
Jenni Lehikoinen, Imatra
Merja Lehto, Vanda
Marko Lähdesniemi, Veikkaala
Hanna Puhakka, Joensuu
Lassi Rantanen, Sahalahti
Mikko Ruokonen, Vanda
Kaisamari Sahlman, Tammerfors
Arja Vakkuri, Karleby
Päivi Vehmas, Jyväskylä

Ersättare:

Liisa Tamminen, Mäntsälä
Ulla Leskinen, Ristiina
Melina Mäkelä, Björneborg

Bekanta dig med styrelsemedlemmarna här

PAM:s fullmäktiges presidium

Fullmäktigeordförande: Sami Viitasaari, Björneborg
Fullmäktiges 1. vice ordförande: Christa Pessi, Vanda
Fullmäktiges 2. vice ordförande: Suvi Röntynen, Martinniemi

Alla medlemmar i fullmäktige (pdf)

I PAM:s förbundskongress deltar 329 kongressdelegater. Kongressen 24-26.10 beslutar förutom om personval även om förbundets målprogram 2024-2027. Målprogrammet antas på torsdag.

Sök