Redigerat: 28.02.2017 - 12:55

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

PAM förhandlar om kollektivavtalen för arbetstagare på apotek. De avtalade villkoren är minimivillkor, som arbetsgivaren minst ska tillämpa på alla sina anställda. Till exempel är lönerna minimilöner, som inte får underskridas.

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014–31.1.2017

Löner till arbetstagare på apotek 1.10.2015–31.3.2016

Löner till arbetstagare på apotek 1.4.2016–