Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalet och arbetsvillkoren inom hårbranschen

Uppdaterad: 07.12.2021

Det finns för närvarande inget rikstäckande kollektivavtal inom hårbranschen som garanterar minimiarbetsvillkor för hela branschen, såsom lön och arbetstid. PAM har ingått företagsspecifika avtal för branschen och många anställda följer handelns kollektivavtal. 

Den vedertagna och långvariga förhandlingspraxisen inom branschen bröts när PAMs förhandlingspartner Finlands Hårföretagare sade den 30 oktober 2018 upp det allmänt bindande kollektivavtalet inom hårbranschen. Hårföretagare har sedan dess varit ovilliga att förhandla om ett nytt kollektivavtal för branschen. 

Hösten 2020 ingick PAM det första företagsspecifika kollektivavtalet (The Barber, Nordic Men's Hair) som garanterar de anställda i företaget grundläggande saker som minimilön, semesterlön och sjuklön. PAM arbetar för att ingå fler liknande företagsspecifika kollektivavtal. 

Frisörer som är anställda av S-gruppen följer handelns kollektivavtal. 

Arbetsvillkor på arbetsplatsen 

Det är bra för arbetstagaren att veta att arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra villkoren i arbetsavtalet. Till exempel kan den avlöningsmetod som nämns i avtalet (månadslön eller provision) eller arbetstiden inte ändras utan arbetstagarens samtycke. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att behandla anställda lika, till exempel kvällstillägg kan inte betalas till bara en del av de anställda utan till alla. 

Dessa rättigheter och skyldigheter kan bli aktuella när arbetstagaren har ingått sitt arbetsavtal medan det nationella kollektivavtalet varit i kraft och/eller om det finns anställda i företaget som börjat sitt arbete vid olika tidpunkter och på vilka man försöker tillämpa olika anställningsvillkor.

Lönenivå

I det senaste kollektivavtalet, som löpte ut den 31 oktober 2018, var lönerna inom hårbranschen följande: Löner 1.11.2017–31.10.2018 (på finska).
 

Medlemskap ger trygghet 

Även i den gällande situationen är det viktigt att vara medlem i PAM. Som medlem i PAM har du rätt till förbundets alla medlemstjänster, till exempel anställningsrådgivning och rättshjälp. 
Medlemmarna informeras också om aktuella frågor i ett nyhetsbrev. Är dina medlems- och kontaktuppgifter uppdaterade? Kontrollera det här.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14