Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lön

Uppdaterad: 30.11.2020

Lönen är en ersättning från arbetsgivaren till arbetstagaren för det utförda arbetet.

Hur fastställs lönen?
Löner och inkomster i statistiken
Fick du rätt lön?

Hur fastställs lönen?

Arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om villkoren för arbetet i samband med att anställningsavtalet ingås. Det bör göras skriftligen.

I Finland finns det ingen lag som reglerar lönens storlek. Minimilönerna inom olika branscher avtalas i kollektivavtalen mellan arbetstagarförbundet (exempelvis PAM) och arbetsgivarförbundet. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan inte avtala om en lägre lön än de minimilöner som anges i kollektivavtalet. Man kan dock alltid avtala om en högre lön.

Lönen kan delas in i grundlön och olika lönetillägg. Grundlönen kan betalas i form av månads-, tim- eller ackordslön. Tilläggen kan bestå av exempelvis kvällsarbete, arbete på helgdagar eller övertidsarbete. Tilläggen varierar mellan olika branscher. Kontrollera alltid vilken lön du ska ha i kollektivavtalet för din bransch.

Du kan även se minimilönen inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen här.

Löner och inkomster i statistiken

Man gör skillnad mellan lön och inkomst i statistiken. Vad är skillnaden? Det förklarar PAMs ekonom Antti Koskela i videon nedan.

Lönen betyder bara grundlönen. När man talar om inkomst tillkommer miljötillägg, arbetstidstillägg och provisionstillägg, men inte övertidsarbete. Inkomsten blir ofta högre än grundlönen.

I talspråk betyder ofta lön och inkomster samma sak, men i verkligheten är det en skillnad. Det är viktigt att veta när man jämför inkomster utifrån olika statistiska uppgifter.


Fick du rätt lön?


Ibland får man inte den lön man ska få utbetald och därför bör man kontrollera lönen och arbetstiden. Be om att få alla diskussioner om lönen skriftligen. Det gör det enklare att bevisa vad som har sagts.

1. För en arbetslogg.
Skriv ner de arbetstimmar du utför i exempelvis en papperskalender. Den kan du vid behov använda som bevis även efter flera år.

2. Kontrollera alltid din lönespecifikation.
Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren en löneberäkning (lönespecifikation, lönebesked) i samband med löneutbetalningen. Kontrollera den och jämför med din arbetslogg. Stämmer det med antalet arbetade timmar? Har du även fått alla tillägg? Spara lönespecifikationen.

3. Be arbetsgivaren om en rättelse.
Om du inte har fått lön eller upptäcker fel eller brister ska du omedelbart kontakta arbetsgivaren och försöka reda ut det. Ofta handlar det om ett mänskligt misstag som det bara behövs ett påpekande för att rätta till.

4. Sök hjälp vid behov
Om du är osäker på din sak bör du höra dig för med förtroendemannen på din arbetsplats. Om det inte finns någon förtroendeman på din arbetsplats kontaktar du förbundet.

Om ärendet inte blir löst efter att du själv har påpekat det får du hjälp av förtroendemannen eller förbundet med att ta ärendet vidare. Håll kontakt.
I de mest långtgående fallen har arbetstagaren med hjälp av förtroendemannen eller förbundet fått åtskilliga tusen euro i lönefordringar, exempelvis obetalda tillägg, i efterhand.

Läs mer

Medlemsförmåner