Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Semester

Uppdaterad: 22.04.2022

Bestämmelser om semester finns i semesterlagen och kollektivavtalen. Till exempel handeln, turistsektorn, restaurang- och fritidsservicesektorn och fastighetsservicen har sina egna semesterbestämmelser.

Semesterlagen gäller om kollektivavtalet inte innehåller semesterbestämmelser.

Hur tjänas semester in? 

Huvudregeln är att man tjänar in semester för varje kalendermånad som innehåller minst 14 arbetsdagar. Den som arbetar så sällan att månaderna inte innehåller 14 arbetsdagar, tjänar i stället in semester för de månader som innehåller minst 35 arbetstimmar.

Den kalendermånad som man tjänar in semester för kallas full kvalifikationsmånad.

Semester tjänas in mellan den 1 april och den 31 mars. Det kallas kvalifikationsår.

 • Om anställningsförhållandet har pågått mindre än ett år fram till den 31 mars, tjänar man in två vardagar för varje full kvalifikationsmånad.
 • Om anställningen har pågått minst ett år fram till den 31 mars, tjänar man in två och en halv vardag. En del kollektivavtal har bestämmelser som ger bättre intjäning av semester än bestämmelserna i semesterlagen. 

Exempel 

Anställningen började den 1 januari 2013. Sommaren 2013 får du sex semesterdagar, det vill säga en veckas semester. Sommaren 2014 får du 24 semesterdagar, som motsvarar fyra veckors semester på sommaren och sex semesterdagar vintern 2014–2015.

Om du arbetar så lite att du inte tjänar in någon semester

Om du arbetar så lite att du inte tjänar in någon semester alls, har du rätt att få ledigt två vardagar för varje kalendermånad som du har haft anställningsförhållande. När du har haft flera visstidsavtal efter varandra för samma arbetsgivare, har du rätt att få ledigt till den del du inte har fått ta ut semester. Du har också rätt att få semesterersättning utbetald i samband med ledigheten.

Hur semester tjänas in vid frånvaro

Du tjänar också in semester för högst 75 arbetsdagar vid bland annat sjukdom, olycksfall eller medicinsk rehabilitering samt också för moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet. Däremot tjänar du inte in någon semester för vårdledighet. Också vid permittering på heltid tjänar du in semester för 30 arbetsdagar åt gången. Om permitteringen avbryts av en anställning, börjar de 30 arbetsdagarna räknas om från början när permitteringen fortsätter, hur kort anställningen än är.

För den som berörs av intjäningsregeln med 35 timmar räknas högst 105 kalenderdagar vid sjukdom och rehabilitering och 42 kalenderdagar vid permittering som tid i arbete per kvalifikationsår. 

I 7 § i semesterlagen finns en exakt förteckning över de ledigheter som man tjänar in semester för. Också kollektivavtalen kan ha en förteckning.

Kontollera din semester med hjälp av semesterräknaren

Med hjälv av en räknare (på finska) kan du kontrollera din årsledighet och semesterersättning, klicka här.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14