Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

ARBETSLÖSHETSSKYDD 

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Semesterpenning/semesterpremie

Semesterpenning eller semesterpremie är en extraförmån som baserar sig på kollektivavtal. I vissa kollektivavtal används termen penning, i andra premie.

Semesterpenningen eller semesterpremien är 50 % av den semesterlön som intjänats enligt semesterlagen (2 eller 2,5 dagar per månad – max 30 dagar).

En förutsättning för att penningen eller premien betalas är vanligen att semestern inleds på överenskomna eller meddelade dagen och anställda återvänder till arbetet omedelbart efter semestern.

Läs mer