Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 29.06.2023

Työyhteisön ilmapiiri ja vuorovaikutus

Hyvä työilmapiiri ja työkulttuuri sekä työyhteisön sisäinen toimivuus tukevat yrityksen menestystä ja työntekijöiden hyvinvointia.

Positiivinen ilmapiiri näkyy työhyvinvoinnissa. Hyvää ilmapiiriä luovat esimerkiksi töiden selkeä järjestely, yhteisesti sovitut pelisäännöt, toiminnan jatkuva arviointi ja tavoitteita tukeva organisaatio.

Esihenkilöt ovat työyhteisön kehittämisessä avainasemassa. Jos johtamisessa on puutteita ja sisäiset toimintatavat ovat kehittymättömiä, ne voivat ruokkia huonoa ilmapiiriä. Huono työilmapiiri ja työkulttuuri ilmenevät usein epäasiallisena käytöksenä ja kiusaamisena.

Paremman työkulttuurin luomisessa voidaan käyttää työilmapiirikyselyjä. Kartoituksen suunnittelu ja valmistelu tulee tehdä yhdessä henkilöstön kanssa ja tulokset pitää käsitellä yhdessä koko työyhteisössä.

Hyvää työilmapiiriä luovat esimerkiksi seuraavat toimintatavat:

  • Työntekijöiden tehtävät ja vastuut on määritelty selkeästi.
  • Uusi työntekijä perehdytetään omaan työhönsä huolellisesti, ja hänelle on selvää, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat työn tavoitteet.
  • Työntekijä saa asiallista palautetta työstään ja voi myös itse antaa palautetta ilman että tuntee asemansa uhatuksi.
  • Säännöllisesti pidetyt kehityskeskustelut ovat monessa työpaikassa todettu hyväksi tilaisuudeksi molemminpuolisen palautteen antamiseen.

Mitä pitäisi tehdä ongelmatilanteessa?

Työyhteisöjen ristiriidat jäävät elämään pinnan alle, jos työyhteisöllä ei ole kokemusta ristiriitojen asiallisesta käsittelystä. Työpaikalla onkin tärkeää olla ohjeistus, miten pitää toimia, jos kokee tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi.

Esihenkilö ei saa pitkittää ongelmiin puuttumista. Mahdollisessa häirintätapauksessa on esihenkilön velvollisuus lain mukaan toimia heti, kun on saanut tietää kokemuksesta.

Kun ratkaisua etsitään, on kuultava kaikkia osapuolia ja otettava huomioon myös muut työyhteisön jäsenet. Apuna voi käyttää myös työpaikan ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten työterveyshuoltoa tai työpaikkasovittelijaa.

Hyödyllisiä linkkejä

Lue myös

Haku