Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 29.06.2023

Tyky-toiminta ylläpitää työkykyä

Monet tekijät vaikuttavat työkykyyn. Fyysisen ja psyykkisen terveyden lisäksi omalla ammattitaidolla, työn sisällöllä sekä työyhteisöllä on tärkeä merkitys.

Työkyvyllä tarkoitetaan henkilön terveyttä ja toimintakykyä, johon sisältyvät fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Lisäksi siihen vaikuttavat:

  • osaaminen ja ammattitaito
  • työn sisältö ja sen asettamat vaatimukset osaamiselle
  • työyhteisön toiminta, esihenkilötyö ja johtaminen
  • asenne ja motivaatio.

Työterveyshuoltolaki edellyttää, että työnantaja järjestää työkykyä ylläpitävää toimintaa. Tyky-toiminta ja sen suunnittelu ovat yhteistyötä, johon osallistuvat työterveyshuolto, työsuojeluorganisaatio, johto, henkilöstöhallinto sekä luonnollisesti henkilöstö.

Tyky-toiminta tähtää terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen työuran kaikissa vaiheissa. Pitkäjänteinen ja ammattitaitoinen tyky-toiminta auttaa ylläpitämään ja kehittämään työkykyä. Henkilöstön työkykyyn kannattaa panostaa – se lisää sekä yksilön hyvinvointia että vaikuttaa myös yrityksen liiketaloudelliseen tulokseen ja tuottavuuteen.

Tyky-toiminnan muotoja on monia

Tyky-toiminnan osa-alueita ovat

  • yksilön terveyden ja voimavarojen edistäminen
  • ammatillinen osaaminen
  • työn ja työympäristön kehittäminen
  • työyhteisön ja työorganisaation toimivuuden parantaminen.

Käytännössä tyky-toiminta voi tarkoittaa töiden uudelleen organisointia, työpisteiden ergonomian parantamista, esihenkilövalmennusta, työaikamuutoksia, Kiila-kuntoutusta tai vaikkapa taukojumppia.

Hyödyllisiä linkkejä

Haku