Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 14.02.2024

KIILA-kuntoutus – hyvinvointia työssäkäyville

KIILA-kuntoutus (entinen TYK-kuntoutus) on ammatillinen työ- ja toimintakykyä tukeva ja edistävä kuntoutusmuoto. Kelan rahoittama kuntoutus on osallistujille ilmaista.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työkykyä ja edistää työelämässä pysymistä. Kuntoutuksen aikana löydetään keinoja oman työkyvyn hallintaan ja voimavarojen lisäämiseen arjessa. Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden kanssa. Se tulee käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

KIILA-kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmäjaksoja

Kurssilla paneudutaan kuntoutujan terveyden edistämiseen ja elämänhallinnan vahvistamiseen sekä annetaan neuvoja hyvistä työn tekemisen tavoista, terveydestä, liikunnasta, stressin hallinnasta ja muista jaksamiseen liittyvistä aiheista. Jotta kuntoutus onnistuisi asetettujen tavoitteiden mukaisesti, edellytyksenä on osallistujan oma aktiivisuus kuntoutuksessa ja sen ulkopuolella.

Kuntoutuskokonaisuus muodostuu

  • kuntoutujan tilanteen arvioinnista
  • ryhmäjaksoista
  • yksilöllisestä osasta
  • päätösosasta.

Kuntoutuksen kokonaiskesto on 1–1,5 vuotta. KIILA-kuntoutuskurssin sisällöstä ja ohjauksesta vastaa työryhmä, johon kuuluu lääkäri, fysioterapeutti, psykologi, työelämän asiantuntija ja sosiaaliohjaaja sekä muiden ammattiryhmien edustajia ryhmän tarpeen mukaan.

Kuntoutujalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan kuntoutusprosessi toteutetaan. Sisältö muotoutuu alkuvaiheen yksilöllisessä arvioinnissa. Kuntoutuskurssille mahtuu kahdeksan kuntoutujaa.

Huom! KIILA-kursseilla tarjotaan ennaltaehkäisevää kuntoutusta. Sinun ei tarvitse vielä olla huonossa kunnossa hakeaksesi mukaan. Perusteeksi riittävät ensimerkit vaivoista, jotka voivat tulevaisuudessa heikentää työkykyäsi.

KIILA-kurssit PAMin kiinteistöpalvelun, kaupan alan sekä majoitus- ja ravitsemusalan jäsenille 2024-2025

Kuka maksaa toimeentulon kuntoutusajalta?

Kuntoutujalle maksetaan Kelan kuntoutusrahaa, jos kuntoutus estää kokonaan ansiotyön, tai osakuntoutusrahaa, jos työaikaa on lyhennetty vähintään 40 % normaalista päiväkohtaisesta työajasta.

Kuntoutusraha määräytyy vuositulon perusteella. Lue lisää Kelan Kuntoutusrahan määrä ja maksaminen -sivulta.

Osa työnantajista maksaa kuntoutuksen ajalta palkkaa, jolloin Kelan kuntoutusraha maksetaan työantajalle. Tarkista oman työpaikkasi käytäntö työnantajaltasi.

Kela korvaa myös matkakuluista omavastuun ylittävältä osalta matkakorvausta. Omavastuun osuus on 25 euroa per suunta. Lue lisää Kelan Matkakorvaukset-sivulta.

PAM maksaa jäsenilleen ansionmenetyskorvausta PAMin kuntoutuskurssin omavastuupäivältä. Hakemus täyttöohjeineen (pdf).

Kuka voi hakea KIILA-kuntoutukseen?

KIILA-kursseilla tarjotaan ennaltaehkäisevää kuntoutusta. Sinun ei tarvitse vielä olla huonossa kunnossa hakeaksesi mukaan. Perusteeksi riittävät ensimerkit vaivoista, jotka voivat tulevaisuudessa heikentää työkykyäsi.

KIILA-kuntoutus on tarkoitettu

  • vakituisessa työsuhteessa tai määräaikaisissa tai toistuvissa työsuhteissa oleville
  • henkilöille, joiden työkykyä heikentää sairaus tai vamma, jonka arvioidaan vaikuttavan lähivuosina työkykyyn ja työssä pysymismahdollisuuksiin
  • henkilöille, joiden kuntoutustarve ja -mahdollisuudet on selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa.

Miten KIILA-kuntoutukseen haetaan?

Ennen kuin voit hakea KIILA-kuntoutuskurssille, sinun on haettava omalta työterveyshuolloltasi tai omalta hoitavalta lääkäriltä (jos työterveyshuoltoa ei ole) B-lääkärinlausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve.

Hakijan on myös täytettävä Kelan kuntoutushakemuslomake KU 101 (pdf), jonka saa tulostettua Kelan nettisivuilta. Lisäksi tarvitaan hakijan ja esimiehen täyttämä KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200 (pdf), jonka myös saa tulostettua Kelan sivuilta. 

Lähetä täytetty hakemuslomake Kelan sähköisen palvelun OmaKelan kautta. Liitä mukaan ammatillinen selvitys ja B-lääkärilausunto. Hakemukseen tulee merkitä sen KIILA-kuntoutuskurssin nimi ja numero, johon haetaan. Kuntoutuspaikat täytetään valintakriteerit täyttävien hakemusten kesken tulojärjestyksessä.

Voit lähettää hakemuksen liitteineen myös postitse osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. 

Kysyttävää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Egëzona Kllokoqi-Bublaku

Egëzona Kllokoqi-Bublaku

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto

sosiaaliturva, työttömyysturva ja maahanmuutto

Haku