Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 09.08.2023

Osatyökykyinen voi työskennellä mukautetusti

Osatyökykyisyyden syy voi olla jokin sairaus, vamma tai raskaasta elämäntilanteesta toipuminen. Osatyökykyinen työntekijä voi mahdollisesti tehdä mukautettua, kevennettyä tai korvaavaa työtä.

Yhä useampi työntekijä työskentelee vajaalla työkyvyllä tilapäisesti kevennetyissä tai muokatuissa työtehtävissä sen sijaan, että olisi sairauslomalla. Nämä käytännöt ovat työpaikoilla usein osa varhaista työkyvyn tukemista. Erityisen hyödyllistä tämä on silloin, kun työntekijä palaa pitkältä sairauslomalta työhön. Myös äkillisissä sairauksissa työn keventäminen voi olla sopiva ratkaisu.

Jos harkitaan, että henkilö työskentelisi osittaisella työkyvyllä, on huomioitava, että:

  • kaikki muutokset sairauspoissaolokäytäntöihin ja työkyvyn arviointiin liittyen tulee käsitellä yhteistoiminnassa, työsuojelutoimikunnassa tai vastaavassa yhteistoimintafoorumissa.
  • muun kuin oman työn tekeminen jäljellä olevalla työkyvyllä on aina työntekijälle vapaaehtoista ja tästä on erikseen sovittava työpaikalla. Tämä on aitoa ”korvaavaksi työksi” kutsuttavaa työtä.

Suositus on, että vajaakuntoisena myös oman työn tekeminen perustuisi työntekijän omaan tahtoon. Palvelualoilla työntekijöiden myönteinen asenne on asiakaspalvelussa olennaisen tärkeää, eikä kipujen tai huonon olon kanssa kamppaileva varmasti ole liiketoiminnan valtti!

Tilapäisesti vajaalla työkyvyllä työskentelyä rajoittavat monet ehdot

Tilapäisesti vajaalla työkyvyllä työskentelylle tulee aina olla työterveyslääkärin hyväksyntä. Työterveyslääkärillä tulee olla riittävä osaaminen työpaikan työoloista ja tiedossa, mitä vaihtoehtoisia työtehtäviä ylipäätään on mahdollista tarjota. Työskentely tulee voida keskeyttää, jos työntekijän olo heikkenee, työtehtävät eivät onnistu tai syntyy vaaratilanteita.

Työtä ei saa koskaan tehdä yleiskuntoa heikentävissä taudeissa esimerkiksi kuume-, flunssa- tai vatsatautitapauksissa. Vaihtoehtoisia työtehtäviä on tarpeen käsitellä ennalta yhteistoiminnassa, esimerkiksi listata töitä, joita voi tehdä, jos ranteen käyttöä rajoitettu.

Työntekijän täytyy saada perehdytys vaihtoehtoiseen työhön ja sen turvalliseen suorittamiseen, ellei työ muuten ole riittävän tuttua. On hyvä tarkistaa, että työ kuuluu ”työsopimuksen mukaisiin töihin”. Työpaikan muiden työntekijöiden työolot tai työehdot eivät saa heiketä osittain työkyvyttömän työskentelyn vuoksi.

Työnantajan tulee vastata kustannuksista, jotka syntyvät työkyvyn arviointiin liittyvistä lääkärikäynneistä (käynti, matkat, menetetty ansio) sekä uusintakäynnistä.

Ansiot eivät saa laskea sen vuoksi, että työtä tehdään tilapäisesti vajaakuntoisena.

Kaupan alan ja apteekin työehtosopimuksissa on määräys työnteosta osittaisella työkyvyllä.

Lääkäri arvioi työkyvyn

Lähtökohtana on, että työntekijällä on oikeus sairauslomaan, kun hän on sairauden tai tapaturman takia kykenemätön tekemään työtä. Työnantaja ei arvioi työntekijän työkykyä, vaan sairaaksi itsensä tuntevan työntekijän on mentävä lääkäriin.

Lääkäri arvioi työkyvyn ja toteaa lääketieteellisen harkinnan perusteella, onko työntekijä kokonaan työkyvytön vai voiko hän tietyin rajoituksin tehdä työtä (pois lukien esimerkiksi seisominen tai kantaminen).

Sairauslomatodistuksessa tulee silti todeta työkyvyttömyysaika työntekijän normaaliin työhön. Jos lääkärintodistuksessa todetaan täysi työkyvyttömyys, ei työnantaja voi vaatia työntekijää tekemään töitä. Jos tämän jälkeen kuitenkin olisi molemminpuolista halua tehdä osittain työtä keventäen, on asian turvallisuus tarkistettava vielä lääkärillä.

Työnantajalla on aina vastuu turvallisuudesta ja terveydestä

Vajaakuntoinen työntekijä on työnantajallekin korostunut työturvallisuusriski. Toisinaan työnantaja haluaa vielä tarkistuttaa työkyvyttömyyden ja vaatia uutta lääkärinkäyntiä nimeämällänsä lääkärillä, yleensä työterveyslääkärillä. Tämän käynnin maksaa aina työnantaja. Ristiriitaisissa lääkärintodistuksissa työterveyslääkärin arvio katsotaan työkyvyn arvioinnin osalta yleislääkärin arviota pätevämmäksi.

Työnantaja voi tarjota työpaikalla työtä, joka sopii lääkärin asettamiin rajoitteisiin. Vaihtoehtona saattaa olla myös jokin työhön liittyvä koulutus tai kurssi. Ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä keksimään työpaikalle uusia töitä, eikä osoittaa työntekijää työhön, jonka hallinta on hänelle kyseenalaista.

Vaikka työntekijä epäilisi, pystyykö hän tekemään työnantajan tarjoamaa työtä, työstä kieltäytyminen saattaa aiheuttaa ongelmia. Tarjottua työtä joutunee ainakin kokeilemaan. Jos työ ei suju tai oire pahenee, on ilmoitettava työnantajalle, ettei pysty kyseistä työtä tekemään, jolloin työnantaja saattaa ohjata uudestaan lääkäriin. Muussa tapauksessa voi mennä sairastamaan kotiin alkuperäiseen lääkärintodistukseen merkityksi ajaksi.

Työnantaja on aina velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Lue myös

Hyödyllisiä linkkejä

Haku