Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 29.06.2023

Ammattitaudit ovat sairauksia, jotka aiheutuvat työstä

Ammattitaudit ovat sairauksia, joiden pääasiallinen aiheuttaja on jokin työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä (syyosuus on yli 50 %).

Ammattitaudin toteaminen edellyttää yleensä, että

  • kyseisen altisteen tiedetään yleisesti voivan aiheuttaa tällaisen sairauden
  • tutkittavan henkilön sairaus johtuu todennäköisesti tästä altisteesta.

Ammattitaudin ilmenemishetkenä pidetään sitä ajankohtaa, jolloin sairastunut henkilö ensimmäisen kerran hakeutui lääkärin tutkittavaksi joko silloin tai myöhemmin todetun ammattitaudin takia.

Kun lääkäri on todennut ammattitaudin, hänen tulee ilmoittaa siitä työsuojeluhallintoon (AVI-virastoon) ja ammattitautirekisteriin (Työterveyslaitos). Työnantajan tulee ilmoittaa tapaturmasta tai ammattitaudista omaan vakuutusyhtiöönsä.

Ammattitaudista on suoritettava korvausta tapaturma- ja ammattitautilain mukaan. Työntekijä on oikeutettu samoihin korvauksiin ja etuuksiin kuin työtapaturmaan joutunut. Määräaika korvauksen hakemista varten lasketaan aina sairauden toteamisesta tai työkyvyttömyyden alkamisesta.

Ammattitautiasetuksessa on luettelo korvattavista ammattitaudeista. Luettelo ei ole tyhjentävä.

Työterveyshuollolla on merkittävä rooli

Työterveyshuollolla tulisi työpaikkaselvitysten perusteella olla tiedot työn altisteista ja työpaikan terveysriskeistä sekä käsitys mahdollisista ammattitaudin aiheuttajista. Kun ammattitautiepäily herää, työterveyshuollossa tehdään perusterveydenhuollolle kuuluvat diagnostiset ja erotusdiagnostiset tutkimukset.

Näiden jälkeen potilas lähetetään tarvittaessa jatkotutkimuksiin Työterveyslaitokselle tai oman alueen työlääketieteen/ammattitautien poliklinikalle. Lähetteen voi laatia työterveyslääkärin lisäksi muu työolot tunteva lääkäri tai sairaalan erikoislääkäri, joka epäilee sairauden johtuvan työstä.

Työterveyshuollon tulee ilmoittaa kaikista ammattitautiepäilyistä työpaikan työsuojeluhenkilöstölle ja tilastoida sekä epäillyt että todetut tapaukset järjestelmällisesti. Työterveyshuollon lääkärillä on valvontalain perusteella velvollisuus ilmoittaa ammattitaudit ja niiden epäilyt aluehallintovirastolle. Jo ammattitautiepäilyn kohdalla työpaikan ja työterveyshuollon on syytä ryhtyä toimenpiteisiin, joilla altistuminen voidaan estää tai ainakin vähentää sitä.

Lue myös

Hyödyllisiä linkkejä

Haku