Muokattu: 06.05.2019 - 13:21

Avainsanat: Työehdot, Työelämä, Työttömyys

Muutosturva

Muutosturva

Muutosturva parantaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen työntekijöiden asemaa ja helpottaa mahdollisimman nopeaa työllistymistä irtisanomistilanteessa.

Muutosturvan myötä työntekijällä on oikeus 5-20 päivän mittaiseen palkalliseen työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana. Vapaan pituus määräytyy irtisanomisajan mukaan.

Työllistymisvapaata saa työpaikan etsimistä tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistumista varten. Työllistämisvapaan ajalta maksetaan täysi palkka työtuntijärjestelmän mukaisesti.

Vapaan voi pitää myös osapäivinä. Sen pitämisestä on ilmoitettava työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista ja pyydettäessä siitä on esitettävä selvitys. Vapaa on pääsääntöisesti annettava työntekijän ilmoittamana aikana ellei sen pitämisestä toivottuna ajankohtana aiheudu huomattavaa haittaa työnantajalle.

1.1.2017 alkaen työnantajan tulee lisäksi

Työnantajan tulee tarjota irtisanotulle tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijä on ollut ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa. Valmennus tai koulutus voidaan järjestää joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa.

Työnantaja voi halutessaan kustantaa myös työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen. Jos työnantaja ei tarjoa koulutusta tai valmennusta, sen on maksettava työntekijälle koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaava summa.

Työnantajan on järjestettävä irtisanotuille myös työterveyshuolto 6 kuukauden ajaksi työntekovelvollisuuden päättymisen jälkeen. 

Uusimmat

Suosituimmat