Muokattu: 05.09.2014 - 13:20

Avainsanat: Työehdot, Työelämä, Työttömyys

Muutosturva

Muutosturva parantaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen työntekijöiden asemaa ja helpottaa mahdollisimman nopeaa työllistymistä irtisanomistilanteessa.

Muutosturvan myötä työntekijällä on oikeus 5-20 päivän mittaiseen palkalliseen työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana. Vapaan pituus määräytyy irtisanomisajan mukaan.

Työllistymisvapaata saa työpaikan etsimistä tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistumista varten. Työllistämisvapaan ajalta maksetaan täysi palkka työtuntijärjestelmän mukaisesti.

Vapaan voi pitää myös osapäivinä. Sen pitämisestä on ilmoitettava työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista ja pyydettäessä siitä on esitettävä selvitys. Vapaa on pääsääntöisesti annettava työntekijän ilmoittamana aikana ellei sen pitämisestä toivottuna ajankohtana aiheudu huomattavaa haittaa työnantajalle.

Työnantajalta toimintasuunnitelma

Työnantaja on yhteistoimintalain mukaan velvollinen laatimaan toimintasuunnitelmaa, kun irtisanomiset koskevat vähintään kymmentä työntekijää.

Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa, miten irtisanomisaikana edistetään työntekijöiden työnhakua ja koulutusta. Yhteistoimintamenettelyyn osallistuvat työnantaja ja työntekijät tai heidän edustajansa sekä työvoimaviranomaiset. Työnantajan pitää selvittää kaikille irtisanottaville irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä työvoimatoimistolta saatavat työvoimapalvelut.

Henkilökohtainen työllistymisohjelma

Henkilökohtainen työllistymisohjelma laaditaan jo irtisanomisen alkuvaiheissa sellaisille työntekijöille, jotka ovat olleet toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään kolme vuotta joko yhdellä tai useammalla työnantajalla.

Se tehdään myös sellaisille määräaikaisessa työsuhteessa olleille työntekijöille, jotka ovat olleet töissä samalla työnantajalla vähintään kolme vuotta viimeisen 42 kuukauden aikana.

Työllistymisohjelman laatii työvoimatoimisto yhdessä työntekijän kanssa. Työntekijän on pyydettävä ohjelman laatimista. Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan työvoimaviranomaisille tulevista muutosturvaan oikeuttavista irtisanomisista.

Aiheeseen liittyvät