Muokattu: 09.05.2016 - 15:41

Avainsanat: Osa-aikatyö, Luottamusmies

Osa-aikaiset työntekijät ja lisätyö

Osa-aikaisen työntekijän oikeus lisätunteihin on useimmilla PAMin aloilla jatkuvasti esillä oleva asia.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on tarjottava töitä jo palveluksessaan oleville osa-aikaisille työntekijöille ennen uusien työntekijöiden palkkaamista. Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä sellaisiin tehtäviin, jotka sopivat osa-aikatyötä tekeville työntekijöille, on näitä töitä tarjottava ensisijaisesti jo palveluksessa oleville osa-aikatyötä tekeville.

Työnantajan on tarjottava lisätyötä riippumatta siitä, onko työntekijä ennalta ilmoittanut halukkuutensa lisätyöhön.

Jos työsopimus on työntekijän aloitteesta osa-aikainen tai työntekijä on ilmoittanut, ettei ole halukas lisätyöhön, ei työnantajan tarvitse tarjota lisätyötä. Työntekijä ei kuitenkaan ole sidottu tähän tilanteeseen, vaan hän voi milloin tahansa ilmoittaa halukkuudestaan lisätyöhön. Tämän jälkeen työnantajan on lisätyötä tarjottava.

Oikeus lisätyöhön koskee myös määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Oikeus on kuitenkin voimassa vain työsuhteen keston ajan, eikä siihen sisälly oikeutta saada jatkaa työtä sovitun määräajan päätyttyä.

Osa-aikaiselle työntekijälle sopivia tehtäviä


Laissa tarkoitettuja osa-aikaiselle työntekijälle sopivia tehtäviä ovat luonnollisesti työntekijän oman työsopimuksen mukaiset työt, mutta velvollisuus työn tarjoamiseen on laajempi. Jos työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus.

Luottamusmies apuna


Työpaikalla luottamusmies edustaa PAMiin kuuluvia jäseniä. Myös lisätunteihin liittyvissä asioissa, sinun kannattaa kääntyä luottamusmiehen puoleen.

Uusimmat

Suosituimmat