Perhevapaat majoitus-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelujen alalla


Kun perheeseen syntyy tai adoptoidaan lapsi, vanhemmilla on oikeus jäädä hoitamaan lasta kotiin eli pitää perhevapaata lapsen ensimmäiset kolme vuotta. Oikeus perhevapaisiin perustuu työsopimuslakiin ja perhevapaan ajalta maksettavan palkan määritykset löytyvät työehtosopimuksesta, kun taas perhevapaan ajalta maksettavat etuudet määritellään sairausvakuutuslaissa.

Työsopimuslain mukaan perhevapailla tarkoitetaan äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata, osittaista vanhempainvapaata, hoitovapaata, osittaista hoitovapaata, tilapäistä hoitovapaata ja muita pakottavia poissaoloja perhesyistä johtuen.

Äitiys-, adoptio- ja isyysvapaan palkka

Äitiys- tai adoptiovapaan ajalta työnantajalla on velvollisuus maksaa peruspalkan ja Kelan maksaman päivärahan erotus kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta, jos työsuhde on kestänyt vähintään 12 kk ennen äitiysvapaan alkamista ja aikomus on palata töihin perhevapaan jälkeen. Jos työntekijä ei palaa töihin perhevapaan jälkeen, työnantajalla on oikeus periä maksamansa palkka takaisin.

Isällä on oikeus palkalliseen isyysvapaaseen kuudelta arkipäivältä.

Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta äitiysvapaan ajalta, jos työntekijä ei ole ehtinyt työskennellä vähintään vuoden verran edellisen vähintään kuuden kuukauden perhe- tai muun palkattoman vapaajakson jälkeen.

Muut perhevapaat ovat edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta palkattomia. Muista perhevapaan etuuksista voit lukea lisää täältä.  

Oikeus tilapäiseen poissaoloon

Työntekijällä on oikeus kolmen päivän palkalliseen poissaoloon, jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti ja poissaolo on välttämätöntä lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi. Lisäksi työntekijän tulee antaa poissaolostaan työnantajan hyväksymä selvitys.

Työntekijällä on oikeus kolmen päivän palkalliseen poissaoloon lapsen sairastumisen vuoksi vasta, kun työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden.

Oikeus pidempään poissaoloon

Työntekijän tulee sopia asiasta aina erikseen työnantajan kanssa. Lähtökohtaisesti on oikeus palkattomaan vapaaseen esimerkiksi vaikeasti sairaan lapsen hoitamiseksi.

Vuosiloman kertyminen

Eritysäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaiden aikana työntekijälle kertyy vuosilomaa enintään kuuden kuukauden ajalta. Hoitovapaan aikana sen sijaan työntekijä ei ansaitse vuosilomaa. Lue lisää täältä.

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle