Muokattu: 28.03.2019 - 13:22

Avainsanat: Työelämä

Perhevapaat

Äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaan tarkoitus on turvata äidin ja syntyvän lapsen terveys sekä tarjota vanhemmille mahdollisuus hoitaa lastaan kotona tämän ensimmäiset kolme vuotta. Vapaiden ajalta vanhemmille maksetaan joko ansioon suhteutettua päivärahaa tai kotihoidon tukea.

Perhevapaat

Työnantajalle ilmoittaminen

Hoitovapaan peruminen

Perhevapaat

Lapsen syntymä tai adoptio antaa oikeuden perhevapaisiin, joita ovat

 • Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa; alle 2-vuotiaan lapsen hoito
 • Erityisäitiysvapaa; sikiölle tai syntyvälle lapselle haitallisessa työssä
 • Hoitovapaa; alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmille
 • Osittainen hoitovapaa; työajan lyhentäminen lapsen 2. lukuvuoden loppuun
 • Tilapäinen hoitovapaa; alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoidon järjestäminen tai hoito
 • Erityishoitovapaa; vaikeasti sairaan alle 16-vuotiaan lapsen pitempiaikaiseen hoitoon

Perhevapaat on mahdollista jakaa molempien vanhempien kesken. Ainoastaan äitiysvapaa on äideille ja isyysvapaa isille.

Hoitovapaan aikana on mahdollista saada kotihoidon tukea. Osittaista hoitorahaa voi saada alle kolmivuotiaan lapsen tai pienen koululaisen vanhempi, joka on lyhentänyt työaikaansa lapsen hoidon vuoksi. Päivärahojen määräytymisestä ja perhe-etuuksista saa tarkemmin tietoa mm. Kelan nettisivuilta ja esitteistä.

Työnantajalle ilmoittaminen

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta on aina ilmoitettava työnantajalle. Alta löydät ilmoitusajat.

Äitiys- ja isyysvapaa

 • 2 kk ennen vapaan aiottua alkamista
 • 1 kk ennen, jos kesto on enintään 12 päivää

Työntekijä saa varhentaa äitiysvapaan sekä muuttaa synnytyksen yhteydessä pidettäväksi aiotun isyysvapaan ajankohtaa, jos se on tarpeen lapsen syntymän tai lapsen äidin tai isän terveydentilan vuoksi. Muutoksesta on tällöin ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista.

Vanhempainvapaa

 • 2 kk ennen vapaan alkamista
 • 1 kk ennen, jos kesto on enintään 12 päivää tai jos 2 kk noudattaminen ei ole mahdollista puolison töihin menon ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen vuoksi, eikä siitä aiheudu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa

Hoitovapaa

 • 2 kk ennen hoitovapaan alkamista
 • 1 kk ennen, jos kesto on enintään 12 päivää

Osittainen hoitovapaa

 • työntekijän tehtävä esitys viimeistään 2 kk ennen vapaan alkamista

Hoitovapaan peruminen

Työntekijä saa perustellusta syystä muuttaa aiemmin ilmoittamansa perhevapaan ajankohdan kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen.

Hoitovapaan voi perua ainoastaan todella perustellusta syystä. Perusteltuja syitä voivat olla oleellinen ja ennalta arvaamaton muutos, jota työntekijä ei ole voinut ottaa huomioon tehdessään ilmoitusta vapaan ajankohdasta. Perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi lapsen tai toisen vanhemman vakavaa ja pitkäaikaista sairastumista, kuolemaa taikka lapsen vanhempien erilleen muuttamista tai avioeroa.

Uusi raskaus oikeuttaa keskeyttämään hoitovapaan. Oleellista on, että syy perustuu, kuten esimerkkiluettelostakin ilmenee, ennalta arvaamattomaan ja olennaiseen muutokseen lapsen hoitamisedellytyksissä.

Uusimmat

Suosituimmat