Vuosiloma kaupan alalla

Päivitetty: 15.02.2022

Kaikki määräykset kaupan alan vuosilomista löydät työehtosopimuksesta. Muistathan tarkistaa määräykset sieltä tai omalta luottamusmieheltäsi.

Miten lomaa kertyy?

Lomaa ansaitaan täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta seuraavasti:

Työsuhteen kesto 1.4.-31.3. välisenä aikana Paljonko lomaa kertyy
alle vuoden

2 arkipäivää / kk 

Loman pituus on enintään 24 päivää, joka pidetään kesälomakautena. Talvilomaa ei ole vielä kertynyt.

vähintään vuoden 

2,5 arkipäivää / kk

Loman pituus on enintään 30 päivää, josta 24 päivää pidetään kesälomakautena ja 6 päivää tulevana talvena.

 

Lomaa ansaitaan joko 14 päivän tai 35 tunnin säännön perusteella.

Jos työntekijä työsopimuksensa mukaan työskentelee vähintään 14 päivänä kuukaudessa, ansaitsee hän lomaa 14 päivän säännön perusteella.

Jos työntekijä työsopimuksensa mukaan työskentelee alle 14 päivänä kuukaudessa, ansaitsee hän lomaa 35 tunnin säännön perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuosilomaa ansaitaan kaikilta niiltä kuukausilta, joina työntekijä on työskennellyt vähintään 35 tuntia.

Työssäoloon rinnastetaan myös tietyt poissaolot. Tällaista työssäolon veroista aikaa ovat mm. sairausloma ja äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa vuosilomalain 2 luvun 7 §:ssä määritellyltä ajalta.

Loma-ajan palkka

Kuukausipalkkainen työntekijä

Kokoaikatyössä oleville kuukausipalkkaisille työntekijöille vuosilomapalkka lasketaan seuraavasti:

Kuukausipalkka ja kiinteät lisät jaetaan 25:llä, jolloin saadaan lomapäiväpalkka. Koko loma-ajan palkka saadaan kertomalla näin saatu lomapäiväpalkka lomapäivien määrällä.

Lomapalkkaan lisätään lomanmääräytymisvuoden aikana maksetuista ilta-, yö- ja lauantailistä sekä sunnuntaityön korotusosista prosenttiosuudet. Jos työsuhde on kestänyt vuoden 31.3. mennessä, on lisien osuus 12,5 % ja alle vuoden työsuhteessa 10 %.

Esimerkki: Kokoaikainen kuukausipalkkainen työntekijä on ollut työsuhteessa lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä 8 kuukautta. Kaikissa kuukausissa on ollut vähintään 14 työpäivää. Työntekijä on näin ollen ansainnut vuosilomaa 8 x 2 päivää eli 16 päivää.

Työntekijän kuukauspalkka on 2 204 euroa ja lomanmääräytymisvuoden aikana hänelle on maksettu työaikalisiä ja sunnuntaityön korotusosia yhteensä  2 500 euroa.

Kuukausipalkan osalta lomapalkka on 2 204 : 25 x 16 = 1 410,56. Lomapalkkaan lisätään lisistä 10 % x 2 500 = 250 euroa, minkä seurauksena lomapalkka on yhteensä 1 410,56 + 250 = 1 660,56. Yhden annettavan lomapäivän palkka saadaan jakamalla lomapalkka lomapäivillä eli 1 660,56 : 16 = 103,79 euroa.

 

Alle 37,5 tuntia tekevän lomapalkka

Muuta kuin kuukausi- tai viikkopalkkaa saavien, vähintään 14 päivänä kuukaudessa säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden vuosilomapalkka muodostuu seuraavasti:

Työsuhteen kesto 31.3. mennessä Lomapalkan laskeminen
alle vuoden

10 % työssäoloajalta maksetusta palkasta ja tiettyjen poissaolojen ajalta maksetuista ja laskennallisista palkoista

vähintään vuoden 

12,5 % työssäoloajalta maksetusta palkasta ja tiettyjen poissaolojen ajalta maksetuista ja laskennallisista palkoista

 

Lomanmääräytymisvuoden ansioon ei lasketa mukaan maksettuja lomapalkkoja eikä lomarahoja.

Esimerkki: Työsuhde kestänyt alle vuoden 31.3. mennessä (vuosilomapalkka 10 % lomanmääräytymisvuoden ansiosta)

Työntekijä on ollut työsuhteessa lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä 8 kuukautta, näistä 5 kuukautena kunakin vähintään 35 tuntia. Lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. ajalta hän on ansainnut ilta- ja lauantailisineen 5 230 euroa.

Työntekijä on ansainnut vuosilomaa 5 × 2 päivää eli 10 päivää. Lomapalkkaa hän saa 10 % 5 230 eurosta eli 523 euroa. Yhden annettavan lomapäivän palkka saadaan jakamalla lomapalkka lomapäivillä eli 523 euroa : 10 = 52,30 euroa.

Esimerkki: Työsuhde kestänyt yli vuoden 31.3. mennessä (vuosilomapalkka 12,5 % lomanmääräytymisvuoden ansiosta)

Myyjä on ollut työsuhteessa lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä yli vuoden. Hän on työskennellyt joka kuukausi vähintään 35 tuntia. Työntekijä on ansainnut vuosilomaa 12 × 2,5 päivää eli 30 päivää. Kertyneestä lomasta annetaan 24 päivää kesälomana ja 6 päivää talvilomana.

Lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. koko työssäoloajan ansio ilta- ja lauantailisineen on 14.640 euroa. Lomapalkkaa hän saa 12,5 % 14.640 eurosta eli 1.830 euroa.

Yhden annettava lomapäivän palkka saadaan jakamalla lomapalkka lomapäivillä eli 1.830 euroa : 30 = 61 euroa. Kesälomapalkka on 24 × 61 = 1.464 euroa. Talvilomapalkka on 6 × 61 euroa = 366 euroa.

 

Lomaraha 

Lomarahana maksetaan 50 % lomapalkasta. Lomarahan maksamisedellytykset löydät työehtosopimuksen 21 §:stä. Lomaraha maksetaan

 • jos työntekijä aloittaa loman ilmoitettuna tai sovittuna aikana ja palaat työhön heti loman päätyttyä
 • jos työntekijä on ollut poissa työstä työnantajan suostumuksella tai vuosilomalain 2 luvun 7 §:n 2 momentissa mainitusta syystä välittömästi ennen loman alkamista tai sen päätyttyä
 • jos työsuhde päättyy taloudellisista tai tuotannollisista syistä loman aikana tai loman viimeisenä päivänä
 • vuosilomapalkasta ja -korvauksesta, kun työntekijä siirtyy vanhuus-, työkyvyttömyys- tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle.

Lomaraha maksetaan lomapalkan yhteydessä, ellei työpaikkakohtaisesti (TES 23 §:n mukaan) toisin sovita. Puolet kesäloman lomarahasta voidaan maksaa viimeistään joulua edeltävänä palkkapäivänä. Enintään 6 päivän lomasta lomaraha voidaan maksaa normaalin palkanmaksun yhteydessä.

Alle 37,5 tuntia tekevän työntekijän osalta lomarahan maksaminen edellyttää, että työntekijä on ansainnut lomapäiviä.

Lomakorvaus 

Jos työntekijä ei ole ansainnut lomaa, maksetaan työntekijälle lomakorvaus rahana (työsuhteen kestosta 31.3. menessä riippuen 10 % tai 12,5 % lomanmääräytymisvuoden ansiosta).

Työsuhteen päättyessä lomakorvaus maksetaan ansaituista, pitämättä jääneistä lomapäivistä.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Huom! Puhelinpalvelut ajalla 26.9.–28.10.
   ma, ke ja pe klo 10–14. 

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Huom! Puhelinpalvelut ajalla 26.9.–28.10.
   ma, ke ja pe klo 10–14. 

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme