Vuosiloma kaupan alalla

Päivitetty: 19.02.2020

Kaikki määräykset kaupan alan vuosilomista löydät työehtosopimuksesta. Muistathan tarkistaa määräykset siitä tai omalta luottamusmieheltäsi.

Miten lomaa kertyy?

Lomaa ansaitaan täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta seuraavasti:

Työsuhteen kesto 1.4.-31.3. välisenä aikana Paljonko lomaa kertyy
alle vuoden

2 arkipäivää / kk 

Loman pituus on enintään 24 päivää, joka pidetään kesälomakautena. Talvilomaa ei ole vielä kertynyt.

vähintään vuoden 

2,5 arkipäivää / kk

Loman pituus on enintään 30 päivää, josta 24 päivää pidetään kesälomakautena ja 6 päivää tulevana talvena.

 

Ansaitset lomaa joko 14 päivän tai 35 tunnin säännön perusteella.

- jos työsopimuksesi on tehty siten, että työskentelet vähintään 14 päivää kuukaudessa. Ansaitset lomaa 14 päivän säännön perusteella.

- jos työsopimuksesi on tehty siten, että työskentelet alle 14 päivää kuukaudessa. Ansaitset lomaa 35 tunnin säännön perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että kaikki ne kuukaudet joina olet työskennellyt vähintään 35 tuntia, lasketaan mukaan.

- alle 14 päivän määräaikaisessa työsuhteessa noudatetaan 35 tunnin sääntöä.

Työssäolon veroinen aika = ansaitset vuosilomaa. Vuosilomalaki 2.luku 7§ (mm. lomautus, sairausloma, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa).

Loma-ajan palkka

Kuukausipalkkainen työntekijä

Kokoaikatyössä oleville kuukausipalkkaisille työntekijöille vuosilomapalkka lasketaan seuraavasti:

Kuukausipalkka ja kiinteät lisät jaetaan 25:llä, jolloin saadaan lomapäiväpalkka. Lomapäiväpalkka kerrotaan lomapäivien määrällä, ja tästä saadaan laskettua koko loma-ajan palkka.

Lomapalkkaan lisätään suuruudeltaan vaihtelevien työehtosopimukseen perustuvien lisien osuus. Jos työsuhde on kestänyt vuoden 31.3. mennessä, on lisien osuus 12,5 % ja alle vuoden työsuhteessa 10 %.

Esimerkki: Työntekijä on ollut työsuhteessa lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä 8 kuukautta, näistä 5 kuukautena kunakin vähintään 35 tuntia.

Lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. koko työssäoloajan ansio ilta- ja lauantailisineen on 5 230 euroa. Työntekijä on ansainnut vuosilomaa 5 × 2 päivää eli 10 päivää.

Lomapalkkaa hän saa 10 % 5 230 eurosta eli 523 euroa. Yhden annettavan lomapäivän palkka saadaan jakamalla lomapalkka lomapäivillä eli 523 euroa : 10 = 52,30 euroa.

Alle 37,5 tuntia tekevän lomapalkka

Muuta kuin kuukausi- tai viikkopalkkaa saavien, vähintään 14 päivänä kuukaudessa säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden vuosilomapalkka muodostuu seuraavasti:

Työsuhteen kesto 1.4.-31.3. välisenä aikana Lomapalkan laskeminen
alle vuoden

10 % työssäoloajalta ja tiettyjen poissaolojen ajalta maksetuista palkoista

vähintään vuoden 

12,5 % työssäoloajalta ja tiettyjen poissaolojen ajalta maksetuista palkoista

 

Esimerkki: kun työsuhde kestänyt alle vuoden (10% palkasta)

Työntekijä on ollut työsuhteessa lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä 8 kuukautta, näistä 5 kuukautena kunakin vähintään 35 tuntia. Lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. ajalta hän on ansainnut ilta- ja lauantailisineen 5 230 euroa.

Työntekijä on ansainnut vuosilomaa 5 × 2 päivää eli 10 päivää. Lomapalkkaa hän saa 10 % 5 230 eurosta eli 523 euroa. Yhden annettavan lomapäivän palkka saadaan jakamalla lomapalkka lomapäivillä eli 523 euroa : 10 = 52,30 euroa.

Esimerkki: kun työsuhde kestänyt yli vuoden (12,5% palkasta)

Myyjä on ollut työsuhteessa lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä yli vuoden. Hän on työskennellyt joka kuukausi vähintään 35 tuntia.

Lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. koko työssäoloajan ansio ilta- ja lauantailisineen on 14.640 euroa. Työssäoloajan palkkaan lisätään laskennallista palkkaa alla esitetyn 9. kohdan mukaisten poissaolojen ajalta, jos työntekijällä olisi niitä ollut lomanmääräytymisvuoden aikana.

Työssäoloajan ansioon ei oteta mukaan maksettuja lomapalkkoja eikä lomarahoja.

Työntekijä on ansainnut vuosilomaa 12 × 2,5 päivää eli 30 päivää. Kertyneestä lomasta annetaan 24 päivää kesälomana ja 6 päivää talvilomana. Lomapalkkaa hän saa 12,5% 14.640 eurosta eli 1.830 euroa.

Yhden annettava lomapäivän palkka saadaan jakamalla lomapalkka lomapäivillä eli 1.830 euroa : 30 = 61 euroa. Kesälomapalkka on 24 × 61 = 1.464 euroa. Talvilomapalkka on 6 × 61 euroa = 366 euroa.

Lomaraha 

Lomarahana maksetaan 50 % lomapalkasta. Lomarahan maksamisedellytykset löydät kaupan alan työehtosopimuksesta. Lomaraha maksetaan:

- jos aloitat lomasi ilmoitettuna tai sovittuna aikana ja palaat työhön heti loman päätyttyä.

- jos olet ollut poissa työstä työnantajan suostumuksella välittömästi ennen loman alkamista tai sen päätyttyä tai oltuasi poissa vuosilomalain 7§:n 2 momentissa mainituista syistä.

- jos työsuhteesi päättyy taloudellisista tai tuotannollisista syistä lomasi aikana tai lomasi viimeisenä päivänä.

- vuosilomapalkasta ja -korvauksesta kun siirryt vanhuus-, työkyvyttömyys- tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle.

Lomaraha maksetaan lomapalkan yhteydessä, ellei työpaikkakohtaisesti (TES 23§ mukaan) toisin sovita. Puolet kesäloman lomarahasta voidaan maksaa viimeistään joulua edeltävänä palkkapäivänä. Enintään 6 päivän lomasta lomaraha voidaan maksaa normaalin palkanmaksun yhteydessä.

Alle 37,5 tuntia tekevä; lomarahan maksaminen edellyttää, että olet ansainnut lomapäiviä.

Lomakorvaus 

Jos et ole ansainnut lomapäiviä, niin sinulle maksetaan lomakorvaus rahana (31.3. mennessä työsuhteen kestosta riippuen 10%/12,5% lomanmääräytymisvuoden ansiosta).

Työsuhteesi päättyessä lomakorvaus maksetaan ansaituista, pitämättä jääneistä lomapäivistä.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle