Vuosiloma kiinteistöpalvelualalla

Päivitetty: 11.07.2019

Kaikki määräykset kiinteistöpalvelualan vuosilomista löydät työehtosopimuksesta. Muistathan tarkistaa määräykset siitä tai omalta luottamusmieheltäsi.

Miten lomaa kertyy?

Lomaa ansaitaan täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta seuraavasti:

Työsuhteen kesto 1.4.-31.3. välisenä aikana Paljonko lomaa kertyy
alle vuoden

2 arkipäivää

Loman pituus on yhteensä 24 päivää, joka pidetään kesälomakautena. Talvilomaa ei ole vielä kertynyt.

vähintään vuoden 

2,5 arkipäivää

Loman pituus on yhteensä 30 päivää, josta 24 päivää pidetään kesälomakautena ja 6 päivää tulevana talvena.

Täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan kuukausi, jolloin työntekijä on kertynyt vähintään 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää (vuosilomalaki 2 luku 7 §). Jos työntekijä on työsopimuksensa mukaisesti töissä niin harvoina päivinä, ettei työntekijälle kerry 14 työpäivää kuukaudessa, täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan kuukausi, jossa on kertynyt 35 työtuntia tai työssäolon veroista työtuntia.

Lomaa ansaitaan  joko 14 päivän tai  35 tunnin säännön perusteella.

Lomapalkka

Kiinteistöpalvelualalla lomapalkan laskeminen riippuu työajastasi. Lomapalkan laskentasääntöjä on kaksi: 14 päivän ja 35 tunnin laskusääntö. Tarkista luottamusmieheltä tai palkanlaskijalta, kumpaa laskusääntöä sinun lomapalkkasi laskennassa noudatetaan.

Kuukausipalkkaiset työntekijät (14 päivän laskusääntö)

Kuukausipalkkaisen työntekijän loma-ajan päiväpalkka saadaan jakamalla lomalle lähtiessä voimassa oleva kuukausipalkka luvulla 25. Päiväpalkka kerrotaan ansaittujen lomapäivien määrällä. Peruskuukausipalkan pohjalta laskettu vuosilomapalkka tasataan seuraavana palkanmaksupäivänä.

Kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkkaan lisätään lomanmääräytymisvuoden aikana maksettujen ilta-, yötyö- ja vuorolisät.

Esimerkki: Työntekijän kuukausipalkka on 1956 € ja lisäksi lomanmääräytymisvuoden lisät ovat 500 €. Kesälomaa hän on ansainnut 24 päivää, ja talvilomaa 6 päivää.

24 päivän kesäloman alkaessa maksetaan:

 • Peruspalkka 1 956 € : 25 × 24 = 1877,76 €
 • Lisien osuus 9 % tai 11,5 % (riippuu työsuhteen pituudesta). Esimerkiksi 11,5 %lla laskettuna 500 €sta 11,5 % on 57,5 €. Tällöin yhden lomapäivän osuus on 57,5 : 30 = 1,9166 €
 • Kesälomapalkka on tällöin 1 877,76 € + (24 × 1,9166 €) = 1 923,76 €

Tuntipalkkaiset työntekijät (35 tunnin laskusääntö)

Lomapalkka lasketaan 1.4.-31.3. välisenä aikana maksetuista palkoista ja lisistä alla olevan taulukon mukaisesti.

Lomanmääräytymisvuoden (1.4.- 31.3.) aikana maksetut Työsuhde jatkunut alle vuoden 31.3. mennessä Työsuhde jatkunut vähintään vuoden 31.3.mennessä
 • peruspalkka
 • iltatyölisä
 • yötyölisä
 • sunnuntaityökorvaus
 • vuorolisät
9 % 11,5 %

Esimerkki: Työntekijä on ollut työsuhteessa lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä 12 kuukautta. Lomanmääräytymisvuoden 1.4.-31.3. koko työssäoloajan ansiot ovat 15 000 €.

Lomapalkka saadaan laskemalla, paljonko on 11,5 % työntekijän palkasta. Se onnistuu näin:

(15 000 € x 11,5): 100 = 1725 €

1725 € on lomapalkka.

Lomaraha on puolet lomapalkasta eli 1725 €: 2 = 862,5 €

Tuntipalkkaiset työntekijät (14 päivän ansaintasääntö)

14 päivän säännön mukaan vuosilomapalkka lasketaan keskituntiansion perusteella ja siitä saatavan kertoimen kautta. Mikäli lomapalkkasi on laskettu sen mukaan, on tarkistusapua parasta pyytää luottamusmieheltä.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme