Vuosiloma määräaikaisessa työsuhteessa

Päivitetty: 24.02.2020

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää koskevat pääsääntöisesti samat lomamääräykset kuin muitakin työntekijöitä. Siten kesäloma on oikeus pitää lomakaudella (2.5.–30.9.) ja mahdollinen talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua.

Käytännössä määräaikaisen työntekijän oikeus loman pitämiseen saattaa jäädä toteutumatta ensinnäkin silloin, jos työsuhde on niin lyhyt, että lomakaudella pidettävää lomaa ei ole ehtinyt kertyä. Lomakaudellahan pidetään lomapäivät, jotka on ansaittu 31.3. päättyneeltä lomamääräytymisvuodelta. Toisaalta työnantaja määrittelee viime kädessä vuosiloman ajankohdan, joten jos työsuhde päättyy ennen lomakauden päättymistä, ei vuosilomaa ole välttämättä velvollisuutta ainakaan kokonaan antaa, vaan pitämättömät lomat maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvauksena.

On kuitenkin huomattava, että työnantajalla on velvollisuus kohdella työntekijöitä tasapuolisesti eikä työntekijää saa asettaa muita epäedullisempaan asemaan ainoastaan siitä syystä, että työsuhde on määräaikainen. Jos siis työpaikalla on käytössä esimerkiksi kiertävä vuosilomien sijoittelu, tai kaikki muut työntekijät saavat esimerkiksi pitää lomaa toivominaan ajankohtina, täytyy myös määräaikaista työntekijää kohdella loman antamisessa samalla tavoin.

Jos työntekijällä on ollut saman työnantajan palveluksessa useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia, työntekijällä on joka tapauksessa oikeus lomaa vastaavaan vapaaseen, vaikka vuosilomakorvaukset olisikin maksettu työntekijälle aina kunkin työsuhteen päättyessä. Tältä vapaa-ajalta ei kuitenkaan tarvitse maksaa palkkaa.

Vuosilomalaissa on melko suuret mahdollisuudet sopia loman pitämisestä etukäteen tai lomakauden ulkopuolella. Jos siis määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä haluaa pitää lomaa, siitä kannattaa yrittää sopia työnantajan kanssa, vaikka ehdotonta oikeutta lomapäivien pitämiseen ei olisikaan.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.