Vuosiloma määräaikaisessa työsuhteessa

Päivitetty: 24.02.2020

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää koskevat pääsääntöisesti samat lomamääräykset kuin muitakin työntekijöitä. Siten kesäloma on oikeus pitää lomakaudella (2.5.–30.9.) ja mahdollinen talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua.

Käytännössä määräaikaisen työntekijän oikeus loman pitämiseen saattaa jäädä toteutumatta ensinnäkin silloin, jos työsuhde on niin lyhyt, että lomakaudella pidettävää lomaa ei ole ehtinyt kertyä. Lomakaudellahan pidetään lomapäivät, jotka on ansaittu 31.3. päättyneeltä lomamääräytymisvuodelta. Toisaalta työnantaja määrittelee viime kädessä vuosiloman ajankohdan, joten jos työsuhde päättyy ennen lomakauden päättymistä, ei vuosilomaa ole välttämättä velvollisuutta ainakaan kokonaan antaa, vaan pitämättömät lomat maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvauksena.

On kuitenkin huomattava, että työnantajalla on velvollisuus kohdella työntekijöitä tasapuolisesti eikä työntekijää saa asettaa muita epäedullisempaan asemaan ainoastaan siitä syystä, että työsuhde on määräaikainen. Jos siis työpaikalla on käytössä esimerkiksi kiertävä vuosilomien sijoittelu, tai kaikki muut työntekijät saavat esimerkiksi pitää lomaa toivominaan ajankohtina, täytyy myös määräaikaista työntekijää kohdella loman antamisessa samalla tavoin.

Jos työntekijällä on ollut saman työnantajan palveluksessa useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia, työntekijällä on joka tapauksessa oikeus lomaa vastaavaan vapaaseen, vaikka vuosilomakorvaukset olisikin maksettu työntekijälle aina kunkin työsuhteen päättyessä. Tältä vapaa-ajalta ei kuitenkaan tarvitse maksaa palkkaa.

Vuosilomalaissa on melko suuret mahdollisuudet sopia loman pitämisestä etukäteen tai lomakauden ulkopuolella. Jos siis määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä haluaa pitää lomaa, siitä kannattaa yrittää sopia työnantajan kanssa, vaikka ehdotonta oikeutta lomapäivien pitämiseen ei olisikaan.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia