Muokattu: 19.06.2019 - 11:11

Vuosiloman ja eläkkeen kertyminen perhevapaan aikana


Työsopimuslain mukaan perhevapailla tarkoitetaan äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata, osittaista vanhempainvapaata, hoitovapaata, osittaista hoitovapaata, tilapäistä hoitovapaata ja muita pakottavia poissaoloja perhesyistä johtuen. Määräykset vuosiloman kertymisestä löytyvät vuosilomalaista ja eläkkeen karttumisesta työntekijän eläkelaista.

Vuosilomalain mukaan työntekijä ansaitsee vuosilomaa myös vanhempainvapaiden ajalta. Vuosiloma kertyy erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaiden sekä pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon aikana enintään kuuden kuukauden ajalta. Vuosilomaa sen sijaan ei kerry hoitovapaan aikana.

Työntekijän eläkelain mukaan myös palkattomien perhevapaiden ajalta karttuu työeläkettä. Vanhempainpäivärahan ajalta eläkettä karttuu 117 prosenttia työtuloista, joista vanhempainpäivärahaetuus on määräytynyt. Jos syystä tai toisesta vanhempainpäiväraha on maksettu vähimmäismääräisenä, eläkettä kertyy minimiansiorajan perusteella, 741,96 €/kk mukaan (v. 2019 taso). Tämän minimiansiorajan perusteella eläkettä kertyy myös hoitovapaan ajalta, eli alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon ajalta.

Uusimmat

Suosituimmat