Vuosiloman ja eläkkeen kertyminen perhevapaan aikana

Päivitetty: 19.06.2019


Työsopimuslain mukaan perhevapailla tarkoitetaan äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata, osittaista vanhempainvapaata, hoitovapaata, osittaista hoitovapaata, tilapäistä hoitovapaata ja muita pakottavia poissaoloja perhesyistä johtuen. Määräykset vuosiloman kertymisestä löytyvät vuosilomalaista ja eläkkeen karttumisesta työntekijän eläkelaista.

Vuosilomalain mukaan työntekijä ansaitsee vuosilomaa myös vanhempainvapaiden ajalta. Vuosiloma kertyy erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaiden sekä pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon aikana enintään kuuden kuukauden ajalta. Vuosilomaa sen sijaan ei kerry hoitovapaan aikana.

Työntekijän eläkelain mukaan myös palkattomien perhevapaiden ajalta karttuu työeläkettä. Vanhempainpäivärahan ajalta eläkettä karttuu 117 prosenttia työtuloista, joista vanhempainpäivärahaetuus on määräytynyt. Jos syystä tai toisesta vanhempainpäiväraha on maksettu vähimmäismääräisenä, eläkettä kertyy minimiansiorajan perusteella, 741,96 €/kk mukaan (v. 2019 taso). Tämän minimiansiorajan perusteella eläkettä kertyy myös hoitovapaan ajalta, eli alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon ajalta.

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle