Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Arbetstid » Arbetstidsförkortning
Senast uppdaterad: 17.08.2023

Arbetstidsförkortning i servicebranscherna

I branschernas kollektivavtal förkortas årsarbetstiden med olika typer av system. Dagar som förkortar arbetstiden påverkar arbetstiderna och ersättningen för dagarna.

PAM och arbetsgivarförbunden har avtalat om avlönade lediga dagar till följd av söckenhelger. Antalet dagar och ersättningen för dem varierar mellan branscherna. De kollektivavtal PAM slutit hänvisar till dessa med termen arbetstidsförkortning.  

  • Inom handeln förkortas arbetstiden sedan 1 januari 2017 med årsledighetsdagar. 
  • I kollektivavtalen för arbetstagare och chefer inom turism-, restaurang- och fritidstjänster övergick man till årsledighetssystemet från och med 1 januari 2017. 
  • I programservicebranschen förkortas arbetstiden med Z-dagar. 
  • I kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker förkortas arbetstiden med SH-ledigheter. 
  • Enligt skidcenterbranschens kollektivavtal förkortas arbetstiden med Z-dagar. 

Ersättningarna för arbete samt andra typer av bestämmelser om kyrkliga högtidsdagar, helgdagar och helgdagsaftnar varierar också i kollektivavtalen.  

Läs också hur söckenhelger påverkar arbete och semester.  

Sök