Skip to content
Senast uppdaterad: 17.08.2023

Övertidsarbete i servicebranscherna

Övertidsarbete är frivilligt. Övertidsbestämmelserna i servicebranschernas kollektivavtal varierar. Bekanta dig med bestämmelserna för din bransch.

Enligt arbetstidslagen är det fråga om övertidsarbete när arbete utförs över åtta timmar om dygnet eller över 40 timmar i veckan. Om arbetstiden i din bransch ordnas i treveckorsperioder (= 120 timmar), är arbete som överstiger 120 timmar under perioden i regel övertidsarbete.  

Arbetsplatsen kan också ha ett utjämningssystem där arbetstiderna granskas över en längre period. Inom den kan arbetstiderna kan vara flexibla, men arbetstimmarna utjämnas under perioden. I dessa situationer bestäms övertiden från fall till fall.  

Samma timgränser gäller för deltidsarbetande. Övertidsarbete är inte samma sak som mertidsarbete för deltidsanställda. Mertidsarbete är arbete utöver det angivna antalet timmar i den deltidsanställdes arbetsavtal. Mertidsarbete betalas i huvudsak som normal lön. 

Arbetsgivaren kan inte låta utföra övertidsarbete utan arbetstagarens samtycke. Övertidsarbete är alltid frivilligt för arbetstagaren.  

Kollektivavtalens villkor om rätt till förhöjd lön i olika arbetstidssystem varierar.  
Se övertidsbestämmelserna för din bransch i kollektivavtalet: 

Sök