Skip to content
Nyheter

25.10.2022 13:51

”Apoteken har stor samhällelig betydelse”

PAM, Farmasialiitto och Apotekareförbundet anordnade ett evenemang om apotekssystemets framtid. Organisationernas gemensamma uppfattning är att man inom apoteksbranschen inte bör införa en ny taxireform.

Att reformera apotekssystemet är återigen ett aktuellt tema. Social- och hälsovårdsministeriet bereder en reform som ska sträcka sig över flera regeringsperioder och utveckla hela läkemedelsindustrins värdekedja. Avsikten är att arbetet ska fortsätta även under den kommande mandatperioden.

Branschorganisationerna kräver ansvar i diskussioner kring förändringar av det nuvarande apotekssystemet.

”Det nuvarande apotekssystemet stärker samhället på många sätt. Dess roll i samhället är bland annat att övervaka användningen av läkemedel och förhindra missbruk. Därför kan systemet inte betraktas snävt, isolerat från social- och hälsovårdens tjänster. Den nuvarande modellen bidrar också till sysselsättning och stärker kundsäkerhet”, betonade PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen under sitt inlägg vid evenemanget.

PAM företräder den tekniska personalen inom apotekssektorn, såsom läkemedelsarbetare och -tekniker. Cirka 3 500 anställda i Finland omfattas av det kollektivavtal som förhandlats fram mellan Apoteksarbetsgivarförbundet och PAM. Därmed skulle förändringarna i apotekssystemet också ha inverkan på PAM:s medlemmar.

Apotekssystemet bidrar till sysselsättning

”Eftersom läkemedel inte kan säljas utan expertis och rådgivning, har apoteken en betydande sysselsättande effekt. Att kompromissa om personalkostnaderna i samband med distribution av läkemedel skulle oundvikligen leda till sämre rådgivning och ökade kostnader på annat håll i samhället”, påminde Rönni-Sällinen.

Rönni-Sällinen var orolig över att mindre och sämre expertrådgivning kan leda till bland annat ökat läkemedelsmissbruk. Att skapa en trygg kundupplevelse är enligt henne en av de viktigaste styrkorna i det nuvarande systemet.

Läs PAM:s, Farmaciförbundets och Apotekareförbundets gemensamma uttalande här (på finska).

Keywords:

Apotek politik

Sök