Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Pauser i arbetet

Uppdaterad: 08.05.2018

Om arbetet kräver ständig närvaro eller medför oavbruten belastning, skall det vid behov ordnas möjlighet till sådana pauser i arbetet som tillåter arbetstagaren att kortvarigt avlägsna sig från den plats där arbetet utförs. (Arbetarskyddslagen 31§)(Pauser i arbetet, vila och regelbundna måltider är förutsättningar för arbetstagarens hälsa och för att orka i arbetet.)

Arbetsgivarens skyldighet är att ordna arbetet och vikariat på så sätt att alla arbetstagare även i praktiken har möjlighet till
pauser. Arbetsgivaren bör ge anvisningar om hur pauserna ordnas på arbetesplatsen. Pauser får inte placeras in i början eller slutet av arbetspasset. Ifall att arbetstagaren arbetar ensam, bör man kunna tömma och stänga affären under pausen.

I de kollektivavtal som PAM förhandlat om finns bestämmelser om hur pauser tilldelas och om pausernas längd.
Under pausen kan arbetstagaren avbryta arbetet.

Villkor för pauser inom olika branscher:

Handeln

Matpaus
1. En arbetstagare med regelbunden arbetstid på över 7 timmar sammanhängande har minst en entimmes matpaus.

2. Med lokalt avtal kan matpausen:
• minskas till minst 30 minuter eller
• fråntas helt och hålllet, varvid arbetstagaren kan äta på arbetstid.

3. Matpausen är inte arbetstid ifall att arbetstagaren har rätt att avlägsna sig utan förhinder från arbetsplatsen.

4. Matpausen för en butiksanställd kan avskaffas om hen kan äta på arbetstid.

5. Matpausen får inte placeras direkt i början eller i slutet av arbetsdagen.

Kaffepaus
6. Om arbetsdagens längd är:
Under 4 timmar, ingen kaffepaus
4-6 timmar, en kaffepaus
minst 6 timmar, två kaffepauser

7. Om två kaffepauser försvårar arbetsarrangemangen, ges istället en längre kaffepaus. En arbetstagare som kontinuerligt arbetar i kassan får i det här fallet en extra paus, under vilken hen kan åläggas att utföra annat arbete.

Turism-, restaurang- och fritidstjänster

Matpaus
Om den dagliga sammanhängande arbetstiden överstiger 6 timmar bör arbetstagaren få en arbetspaus på minst en halv timme eller med hänsyn till arbetsrytmen möjlighet till en tillräckligt lång paus under arbetets gång för en måltid i ett utrymme lämpat för bespisning. Arbetspausen räknas inte som arbetstid om arbetstagaren fritt får avlägsna sig från arbetsplatsen.

Övriga pauser
Om arbetet kräver ständig närvaro eller medför oavbruten belastning, skall det vid behov ordnas möjlighet till sådana pauser i arbetet som tillåter arbetstagaren att kortvarigt avlägsna sig från den plats där arbetet utförs. (Detta gäller även för arbetspass som är pågår mindre än 6 timmar.)

Kaffepaus
Då arbetsturen pågår i över 4 timmar får arbetstagaren minst en kaffepaus. Pausen räknas som arbetstid och under pausen får arbetstagaren inte avlägsna sig från arbetsplatsen utan arbetsgivarens lov. Ifall det inte går att ordna med en riktig paus på grund av arbetsarrangemangen, bör arbetstagaren ges möjlighet att avnjuta förfriskningar i arbetet.

Fastighetservicebranschen

Om en arbetstagares arbetstid pågår sammanhängande i mer än 6 timmar, bör hen ges regelbundet minst en halvtimmes arbetspaus under arbetspasset (sk. matpaus). Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en förkortning eller avskaffning av pausen. Arbetspausen räknas inte som arbetstid då arbetstagaren utan förhinder får avlägsna sig från arbetsplatsen.

Arbetstagaren har rätt till en paus då arbetstiden överstiger fyra timmar och då två arbetstider överstiger 6 timmar. Pauserna hålls under arbetstiden vid lämpliga tidpunkter (sk. kaffepauser).

Medlemsförmåner