Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Pauser i arbetet

Uppdaterad: 30.06.2022

Det är viktigt att hålla pauser i arbetet

Arbetet i servicebranscherna är ofta hektiskt och både fysiskt och psykiskt belastande. Därför är det av yttersta vikt att hålla pauser: också korta stunder av återhämtning hjälper en att orka hela arbetsskiftet och få energin att räcka också till fritiden. Det lönar sig också att äta under arbetsskiftet, för musklerna och hjärnan behöver jämn tillgång till bränsle för att fungera ordentligt.

Alla har rätt till pauser

Det är inte frivilligt för arbetsgivaren att ge pauser, och arbetsgivaren kan inte heller kringgå sin skyldighet till exempel genom att hänvisa till en livlig kundström. Arbetsgivaren måste alltså organisera arbetet så, att det verkligen är möjligt att hålla pauser i arbetet. Vid behov ska det vara möjligt att stänga affären om det inte finns något annat sätt att ordna pauser på arbetsplatsen.

De flesta kollektivavtal innehåller bestämmelser om mat- och kaffepauser. Arbetstidslagen garanterar matpausen i de fall då kollektivavtalet inte innehåller bestämmelser om pauser eller då det inte finns något kollektivavtal.

I slutet av den här sidan kan du bekanta dig med de gällande pausbestämmelserna för servicebranscherna, såsom i restauranger och affärer, samt inom fastighetsskötsel, städning och bevakningsarbete. Du hittar dem och bestämmelserna i kollektivavtalen för andra branscher också här.

Pauser i olika branscher

 

Utöver mat- och kaffepauserna kan det i arbetet också finnas behov av andra pauser. Nedan hittar du svar på vanliga frågor om pauser.

 

Frågor och svar

 

Hör det en matpaus till varje arbetsskift?

Rätten till matpaus beror på arbetsskiftets längd, så kontrollera saken i kollektivavtalet för din egen bransch. Oftast ska arbetsskiftet som berättigar till matpaus vara över 6 eller 7 timmar långt.

Hur lång är matpausen?

De flesta kollektivavtal innehåller bestämmelser om matpausens längd, så kontrollera vad som gäller för din bransch. Oftast har man avtalat att pausen är 30 minuter.

Är matpausen arbetstid eller egen tid?

Matpausen räknas inte som arbetstid om arbetstagaren får avlägsna sig från arbetsplatsen under pausen. I så fall är matpausen arbetstagarens egen tid för vilken inte betalas lön. Under pausen är arbetstagaren inte skyldig att arbeta.

Om man avtalat att matpausen ska hållas vid sidan av arbetet, är den arbetstid. Även då ska arbetet organiseras så att en paus för måltid går att genomföra också i praktiken.

När ska matpausen ges?

Matpausen får inte placeras i början eller slutet av arbetsdagen. Pausens tidpunkt ska antecknas i arbetsskiftsförteckningen.

Hör en kaffepaus till varje arbetsskift och hur lång är pausen?

Kaffepauserna har avtalats i kollektivavtalen. Där hör en kaffepaus oftast till ett arbetsskift på fyra timmar eller mer. Kontrollera närmare kaffepausernas antal och längden på arbetsskiften som ger rätt till dem i slutet av denna sida eller i kollektivavtalet för din egen bransch.

Kaffepauserna är arbetstid. Deras längd har inte fastställts i kollektivavtalen, eftersom längden i stor utsträckning beror på arbetsplatsens storlek och karaktär. Längden avtalas alltså på arbetsplatsen, men vanligtvis är de 10–15 minuter långa. Också i fråga om kaffepauser ska arbetsgivaren säkerställa att de faktiskt kan hållas.

Om man behöver gå på toaletten?

Om behovet är akut har man rätt att gå på toaletten också utanför mat- och kaffepauserna.

Om en värmebölja gör det besvärligt att arbeta?

Det är mer belastande att arbeta i höga temperaturer än i normaltemperatur.

När utomhustemperaturen överskrider +25 grader, ska arbetsgivaren se till att temperaturen på arbetsplatsen hålls under +28 grader. Om temperaturen på arbetsplatsen trots åtgärderna överskrider +28°C, ska pausernas antal ökas.

Man rekommenderar en 10–15 minuters paus för varje timme:

 • Om temperaturen är under 33 grader arbetar man 50 minuter och håller en 10 minuters paus.
 • Om temperaturen är över 33 grader arbetar man 45 minuter och håller en 15 minuters paus.

Kom ihåg mikropauser!

För att undvika belastning är det ofta också nödvändigt att vid sidan av intensivt arbete ta små andningspauser och till exempel sträcka på sig. Man kan också växla mellan sittande och stående arbete eller byta arbetsuppgift under en tid, så att belastningen blir en annan.

Vad gör man om man inte får hålla pauser på arbetet?

Pausbestämmelserna är bindande för arbetsgivaren, så arbetsgivaren kan inte besluta att inte ge pauser. Inte heller arbetet i sig, såsom kundströmmar eller brådska, kan i praktiken leda till att man inte hinner hålla paus i arbetet. Det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet så att man kan hålla pauser.

Kräv alltså pauser av din arbetsgivare. Du kan också själv komma med idéer för hur man på just din arbetsplats ska organisera pauserna på det mest praktiska sättet.

Om problemet kvarstår, kontakta den arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen på din arbetsplats. Mer information och hjälp får du också hos PAM:s anställningsrådgivning.

 

Pausbestämmelser i kollektivavtal

 

Handeln

Matpaus

Arbetsskiftets längd


över 7 timmar

Matpausens längd 1 timme
Annat Genom lokalt avtal kan matpausen förkortas med högst 30 minuter eller avlägsnas helt, varvid arbetstagaren kan äta på arbetstid. 

 

Kaffepaus

Arbetsskiftets längd Antal kaffepauser
under 4 timmar ingen kaffpaus
4 timmar – 6 timmar 1 kaffpaus
över 6 timmar 2 kaffpauser
 
Turism, restaurang- och fritidstjänster

Matpaus

Arbetsskiftets längd över 6 timmar
Matpausens längd 30 minuter eller möjlighet till tillräckligt kpng paus för en måltid vid sidan om arbetet. 
Annat Om arbetsskiftet är över 10 timmar, har arbetstagaren efter  8 timmar rätt till en  30 minuters paus på den tidpunkt arbetsgivaren anvisar. Vilotidens längd och organisering kan avtalas annorlunda på arbetsplatsen i enligthet med 30 § i kollektivavtalet.
 

Kaffepaus

Arbetsskiftets längd Antal kaffepauser
4 timmer eller mindre ingen kaffepaus
över 4 timmar 1  kaffepaus
 
Fastighetsservicebranschen

Matpaus

Arbetsskiftets längd över  6 timmar
Matpausens längd 30 minuter
Annat Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om att förkorta eller slopa matpausen.

 

Kaffepaus

Arbetsskiftets längd Antal kaffepauser
4 timmar eller under ingen kaffepaus
över 4 timmar – 6 timmar 1 kaffepaus
över 6 timmar 2 kaffepauser

 

Bevakningsbranschen
Arbetsskiftets längd _
Matpausens längd

20 minuters vilotid för måltid på arbetsplatser, arbetstid

dessutom vilopaus 2,5 minuter/timme för den del av skiftet som överskrider 8 timmar.

Annat Arbetsgivare och arbetstagare kan lokalt och i enskilda fall avtala på annat sätt om förlängning av vilopausen och/eller möjlighet att lämna arbetsplatsen under vilopausen. Permanenta undantag avtalas mellan arbetsgivare, förtroendeman eller huvudförtroendeman i enlighet med 51 § i kollektivavtalet.

 

Nöjes-, tema- och äventyrsparker
Arbetsskiftets längd över 6 timmar
Matpausens längd 30 minuter eller tillfälle att inta sin måltid under arbetstiden.

Arbetstidslagen

Om det i det kollektivavtal som tilläpas på ditt arbete inte finns skrivningar om pauser eller om det inte alls finns ett kollektivavtal, så tillämpas arbetstidslagen.

Arbetsskiftets längd över 6 timmar
Matpausens längd 1 timme
Annat

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en kortare, men minst halvtimmes paus. 

Om arbetsskiftet är över 10 timmar, har arbetstagaren dessutom rätt att efter 8 timmar arbete hålla en högst 30 minuters paus.

 

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14