Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Hälsofrämjande verksamhet upprätthåller arbetsförmågan

Flera faktorer påverkar arbetstagarens arbetsförmåga. Förutom fysisk och psykisk hälsa har den egna yrkesskickligheten, arbetets innehåll och arbetsgemenskapen en viktig betydelse.

Med arbetsförmåga avses personens hälsa och funktionsförmåga, som innefattar fysisk, psykisk och social funktionsförmåga. Den påverkas också av  

  • kompetens och yrkesskicklighet 
  • arbetets innehåll och vilka krav det ställer på kompetens 
  • arbetsgemenskapens funktion, chefsarbete och ledarskap 
  • attityd och motivation. 

Lagen om företagshälsovård förutsätter att arbetsgivaren ordnar verksamhet för bevarande av arbetsförmågan. Hälsofrämjande verksamhet bedrivs och planeras i ett samarbete som inkluderar företagshälsovården, arbetarskyddsorganisationen, ledningen, personaladministrationen och naturligtvis personalen.  

Verksamheten siktar på att förbättra hälsan och välbefinnandet i alla skeden av arbetskarriären. Långsiktig och professionell verksamhet bidrar till att upprätthålla och utveckla arbetsförmågan. Det lönar sig att satsa på personalens arbetsförmåga – individens välbefinnande ökar och dessutom påverkas företagets rörelseresultat och produktivitet.  

Många former av hälsofrämjande verksamhet 

Delområden i hälsofrämjande verksamheten är  

  • främjande av individens hälsa och resurser 
  • yrkeskunnande 
  • utveckling av arbetet och arbetsmiljön
  • förbättring av arbetsgemenskapens och organisationens funktion. 

Den praktiska verksamheten kan innebära omorganisering av arbetet, förbättring av ergonomin på arbetsplatserna, chefsträning, arbetstidsförändringar, Kiila-rehabilitering eller kanske pausgymnastik. 

Användbara länkar 

Sök