Muokattu: 03.01.2017 - 15:14

Avainsanat: Kiinteistönhuolto, Palkka, Edunvalvonta, Siivous, Työelämä

Arkipyhäkorvaukset kiinteistöpalvelualalla

Arkipyhäkorvaus maksetaan niille työntekijöille, jotka menettävät ansiotaan arkipyhän vuoksi eli arkipyhä olisi ollut työntekijän työvuoroluettelon mukainen työpäivä.

Kuukausipalkkainen työntekijä ei menetä ansiotaan, vaikka ei olisikaan töissä arkipyhänä, ja siksi hänelle ei tule korvattavaa.

Tuntipalkkaisella työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen silloin, kun työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen korvattavaa arkipyhää. Itsenäisyyspäivän osalta työsuhteen kestoedellytys on 6 päivää.

Työehtosopimuksessa on lueteltu 11 päivää, joilta maksetaan arkipyhäkorvausta;

uudenvuodenpäivä
loppiainen
pitkäperjantai
2. pääsiäispäivä
vapunpäivä
helatorstai
juhannusaatto
itsenäisyyspäivä
jouluaatto
joulupäivä
tapaninpäivä

Mikäli arkipyhä jää työntekijän loman sisälle, arkipyhäkorvausta ei makseta. Sen sijaan sairauslomalla olevalle tai työntekijälle, joka on pois töistä lapsen sairauden johdosta, arkipyhäkorvaus maksetaan.

Kokoaikatyöntekijän korvaus maksetaan joko 7,5 tai 8 tunnin mukaan työsopimuksesta riippuen. Alle 37,5 viikkotuntia tekevälle maksetaan arkipyhäkorvaus hänen työaikansa mukaan.

Korvaukset työnteosta arkipyhinä ja niiden aattoina

Juhannus- ja jouluaattona tehdystä työstä maksetaan 100 % prosentilla korotettu palkka.

Uudenvuodenpäivän-, loppiais-, vapunpäivä-, helatorstai- ja itsenäisyyspäiväviikon lauantaina sekä pääsiäislauantaina tehdystä työstä maksetaan 50 % korotettu palkkaa.

Sunnuntaina tai kirkollisena juhla- itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan 100% korotettu palkka.

Jos työntekijä yllämainittuna arkipyhänä töissä, maksetaan hänelle tehdystä työstä 100 prosentilla korotettu palkka. Tehtyjen tuntien osalta ei makseta arkipyhäkorvausta, mutta jos arkipyhänä tehdyt tunnit alittavat normaalin työpäivän tunnit, korvaus maksetaan tuntien erotuksesta.

Korotetun palkan vaihtaminen vapaaseen

Lisä-, yli- ja sunnuntaityöstä sekä aatto- ja lauantaityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan työntekijän säännöllisenä työaikana. Vapaa-ajan pitämisajankohdasta on sovittava. Vapaa-aika on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa lisä-, yli- tai sunnuntaityön tai edellä mainitun aatto- ja lauantaityön tekemisestä. 

Uusimmat

Suosituimmat