Arkipyhäkorvaukset kiinteistöpalvelualalla

Päivitetty: 02.05.2019

Arkipyhäkorvaus maksetaan niille työntekijöille, jotka menettävät ansiotaan arkipyhän vuoksi eli arkipyhä olisi ollut työntekijän työvuoroluettelon mukainen työpäivä.

Kuukausipalkkainen työntekijä ei menetä ansiotaan, vaikka ei olisikaan töissä arkipyhänä, ja siksi hänelle ei tule korvattavaa.

Tuntipalkkaisella työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen silloin, kun työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen korvattavaa arkipyhää. Itsenäisyyspäivän osalta työsuhteen kestoedellytys on 6 päivää.

Työehtosopimuksessa on lueteltu 11 päivää, joilta maksetaan arkipyhäkorvausta:

 • uudenvuodenpäivä
 • loppiainen
 • pitkäperjantai
 • 2. pääsiäispäivä
 • vapunpäivä
 • helatorstai
 • juhannusaatto
 • itsenäisyyspäivä
 • jouluaatto
 • joulupäivä
 • tapaninpäivä

Mikäli arkipyhä jää työntekijän loman sisälle, arkipyhäkorvausta ei makseta. Sen sijaan arkipyhäkorvaus maksetaan sairauslomalla olevalle työntekijälle ja työntekijälle, joka on pois töistä lapsen sairauden johdosta.

Kokoaikatyöntekijän korvaus maksetaan joko 7,5 tai 8 tunnin mukaan työsopimuksesta riippuen. Alle 37,5 viikkotuntia tekevälle maksetaan arkipyhäkorvaus hänen työaikansa mukaan.

Korvaukset työnteosta arkipyhinä ja niiden aattoina

Aatot ja lauantait

Juhannus- ja jouluaattona tehdystä työstä maksetaan 100 % prosentilla korotettu palkka.

Uudenvuodenpäivä-, loppiais-, vapunpäivä-, helatorstai- ja itsenäisyyspäiväviikon lauantaina sekä pääsiäislauantaina tehdystä työstä maksetaan 50 % korotettu palkkaa.

Sunnuntait ja juhlapäivät

Sunnuntaina tai kirkollisena juhla- itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan 100% korotettu palkka.

Jos työntekijä yllämainittuna arkipyhänä töissä, maksetaan hänelle siis tehdystä työstä 100 prosentilla korotettu palkka. Tehtyjen tuntien osalta ei makseta arkipyhäkorvausta, mutta jos arkipyhänä tehdyt tunnit alittavat normaalin työpäivän tunnit, korvaus maksetaan tuntien erotuksesta.

Korotetun palkan vaihtaminen vapaaseen

Lisä-, yli- ja sunnuntaityöstä sekä aatto- ja lauantaityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan työntekijän säännöllisenä työaikana. Vapaa-ajan pitämisajankohdasta on sovittava. Vapaa-aika on pidettävä vuoden kuluessa lisä-, yli- tai sunnuntaityön tai edellä mainitun aatto- ja lauantaityön tekemisestä. 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme