Skip to content
Senast uppdaterad: 18.12.2023

Söckenhelgers inverkan på arbete och semester

Bestämmelserna om arbetstider, tillägg och semester vid jul-, nyårs-, tretton- och påskhelgerna varierar mellan avtalsområdena. På alla områden innebär de dock avvikelser från en normal vardag.

Söckenhelgerna är inte automatiskt lediga dagar för alla. Självständighetsdagen är den enda söckenhelg som enligt lag är avlönad för arbetstagare som annars hade haft en arbetsdag. 

För arbete som utförs på söndagar, kyrkliga högtidsdagar, första maj och självständighetsdagen ska lönen betalas förhöjd med 100 %.  

De kyrkliga högtidsdagarna är 

 • juldagen 
 • annandag jul 
 • nyårsdagen 
 • trettondagen 
 • långfredagen 
 • påskdagen 
 • annandag påsk 
 • Kristi himmelsfärdsdag 
 • pingstdagen 
 • midsommardagen 
 • alla helgons dag. 

Helgdagarna första maj och självständighetsdagen är jämförbara med en söckenhelg. 

PAM har avtalat med arbetsgivarförbunden om lediga dagar med lön med anledning av söckenhelger. Antalet och ersättningen för dem varierar mellan branscherna. I de kollektivavtal PAM förhandlat hänvisar man till de dagarna med benämningen arbetstidsförkortning. Även ersättningen för arbete och andra bestämmelser om kyrkliga helgdagar och aftnar varierar mellan de olika avtalen.

Man har i kollektivavtalen kommit överens om att söckenhelger är betalda lediga dagar, men just den dagen måste inte vara ledig. Inom handeln och turism och restaurangbranschen har man kommit överens om att förverkliga söckenhelgerna genom ett så kallat system för årsledighet.

 1. Om söckenhelgen i arbetsschemat är markerad som årsledighetsdag (ål-dag) är det en ledig dag med lön.
 2. Om dagen är markerad som ledig dag men inte årsledighetsdag, så får man inte lön för dagen men en motsvarande ledig dag med lön måste ska ges senare som ål-dag.
 3. Om söckenhelgen är markerad som arbetsdag, ska man får lön förhöjd med 100 %. Även då ska en man få en motsvarande dag med lön som ål-dag.

Man tjänar in årsledighet och de ges på det sätt man kommit överens om i kollektivavtalet för branschen. Det lönar sig att kolla senast vid årets slut att man utöver övriga lediga dagar och semesterdagar också fått alla årsledighetsdagar. Om rätt antal årsledighetsdagar inte getts ska de ersättas åt arbetstagaren som penningbelopp.

 • Inom handelsbranschen samt branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster förkortas arbetstiden enligt årsledighetssystemet.
 • I programtjänstebranschen och skidcenterbranschen förkortar extra tilläggsfridagar sk. Z-dagar arbetstiden.
 • I nöjes-, tema- och äventyrsparker förkortar SH-ledighet arbetstiden.

Julen och årsskiftet 2023-2024

Semester vid jul och påsk 

Julafton och annandag jul räknas inte som semesterdagar för den som har semester veckorna 52 och 1. Semesterdagar förbrukas inte heller på söndagar. 

För den som har semester runt påsk räknas de här dagarna inte som semesterdagar:

 • långfredag 
 • påskafton (lördag) 
 • påskdagen (söndag) och  
 • annandag påsk (måndag). 

 Semesterdagar förbrukas alltså inte då. 

Alkon työehtosopimus

Apteekin työehtosopimus
Arkipyhien vaikutus palkkaan
Arkipyhien vaikutus työaikaan
Sunnuntaityö

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus
Arkipyhien vaikutus työaikaan ja palkkaan

Avecran junapalveluhenkilökunnan työehtosopimus
Arkipyhien vaikutus palkkaan
Arkipyhien vaikutus työaikaan

Bingon työehtosopimus
Arkipyhien vaikutus palkkaan

Elokuvateatterien työehtosopimus
Arkipyhien vaikutus palkkaan
Vapaat

Golf-alan työehtosopimus
Arkipyhien vaikutus työaikaan
Arkipyhien vaikutus palkkaan

Hiihtokeskusalan työehtosopimus
Arkipyhien vaikutus työaikaan
Arkipyhien vaikutus palkkaan
Hiusalan työehtosopimus ja hiusalan työehdot

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus
Arkipyhien vaikutus työaikaan
Arkipyhien vaikutus palkkaan

Kaupan alan työehtosopimus
Juhlapäivät lyhentävät työaikaa joko vuosivapaajärjestelmän sisällä tai arkipyhäjärjestelmän puitteissa. Työpaikalla on käytettävä jompaakumpaa näistä järjestelmistä.
Vuosivapaajärjestelmä
Arkipyhäjärjestelmä
Aattovapaa
Lisät

Kaupan logistiikan esihenkilöiden työehtosopimus
Vuosivapaajärjestelmä
Arkipyhäjärjestelmä
Aattovapaa
Lisät

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus
Arkipyhien vaikutukset palkkaan
Aatto- ja eräät lauantaikorvaukset

Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuollon sekä palveluautomaattialan työehtosopimus
Yli- ja pyhätyö
Arkipyhien vaikutukset työaikaan

Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus
Arkipyhien vaikutukset työaikaan

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva esimiesten työehtosopimus
Sunnuntai-, pyhä ja aattotyö
Erityiset juhlapäivät
Vuosivapaajärjestelmä
Vapaapäivänä tehty työ

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus
Sunnuntai-, pyhä ja aattotyö
Erityiset juhlapäivät
Vuosivapaajärjestelmä
Vapaapäivänä tehty työ

Muuttopalvelualan työehtosopimus
Arkipyhien vaikutus työaikaan

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus
Arkipyhien vaikutus työaikaan, Z-päivät
Arkipyhien vaikutus palkkaan

Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus
Sunnuntaityökorvaus
Arkipyhien vaikutukset työaikaan
Muut vapaat

Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus
Sunnuntai- ja lepoaikaa lyhentävä työ
Ylimääräiset vapaapäivät

Vartiointialan työehtosopimus
Osa-aikatyöntekijän arkipyhäkorvaus
Sunnuntai- ja erityislauantaikorotus
Vuosivapaajärjestelmä

Veikkaus Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Arkipyhien vaikutus palkkaan
Arkipyhien vaikutus työaikaan

Vähittäiskaupan esihenkilöiden työehtosopimus
Vuosivapaajärjestelmä
Arkipyhäjärjestelmä
Aattovapaa
Lisät

Läs också 

Sök