Skip to content
Senast uppdaterad: 05.06.2024

Söckenhelgers inverkan på arbete och semester

Bestämmelserna om arbetstider, tillägg och semester vid jul-, nyårs-, tretton- och påskhelgerna varierar mellan avtalsområdena. På alla områden innebär de dock avvikelser från en normal vardag.

Söckenhelgerna är inte automatiskt lediga dagar för alla. Självständighetsdagen är den enda söckenhelg som enligt lag är avlönad för arbetstagare som annars hade haft en arbetsdag. 

För arbete som utförs på söndagar, kyrkliga högtidsdagar, första maj och självständighetsdagen ska lönen betalas förhöjd med 100 %.  

De kyrkliga högtidsdagarna är 

 • juldagen 
 • annandag jul 
 • nyårsdagen 
 • trettondagen 
 • långfredagen 
 • påskdagen 
 • annandag påsk 
 • Kristi himmelsfärdsdag 
 • pingstdagen 
 • midsommardagen 
 • alla helgons dag. 

Helgdagarna första maj och självständighetsdagen är jämförbara med en söckenhelg. 

PAM har avtalat med arbetsgivarförbunden om lediga dagar med lön med anledning av söckenhelger. Antalet och ersättningen för dem varierar mellan branscherna. I de kollektivavtal PAM förhandlat hänvisar man till de dagarna med benämningen arbetstidsförkortning. Även ersättningen för arbete och andra bestämmelser om kyrkliga helgdagar och aftnar varierar mellan de olika avtalen.

Man har i kollektivavtalen kommit överens om att söckenhelger är betalda lediga dagar, men just den dagen måste inte vara ledig. Inom handeln och turism och restaurangbranschen har man kommit överens om att förverkliga söckenhelgerna genom ett så kallat system för årsledighet.

 1. Om söckenhelgen i arbetsschemat är markerad som årsledighetsdag (ål-dag) är det en ledig dag med lön.
 2. Om dagen är markerad som ledig dag men inte årsledighetsdag, så får man inte lön för dagen men en motsvarande ledig dag med lön måste ska ges senare som ål-dag.
 3. Om söckenhelgen är markerad som arbetsdag, ska man får lön förhöjd med 100 %. Även då ska en man få en motsvarande dag med lön som ål-dag.

Man tjänar in årsledighet och de ges på det sätt man kommit överens om i kollektivavtalet för branschen. Det lönar sig att kolla senast vid årets slut att man utöver övriga lediga dagar och semesterdagar också fått alla årsledighetsdagar. Om rätt antal årsledighetsdagar inte getts ska de ersättas åt arbetstagaren som penningbelopp.

 • Inom handelsbranschen samt branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster förkortas arbetstiden enligt årsledighetssystemet.
 • I programtjänstebranschen och skidcenterbranschen förkortar extra tilläggsfridagar sk. Z-dagar arbetstiden.
 • I nöjes-, tema- och äventyrsparker förkortar SH-ledighet arbetstiden.

Minneslista för midsommar

Arbetar du på midsommar?

Branschvisa bestämmelser och tillägg

Kolla bestämmelserna om arbetstid, arbetstidstillägg och övriga tillägg i kollektivavtalet för din bransch.

Arbetstagare på apotek
Söckenhelgerrnas inverkan på arbetstidstillägg
Söckenhelgernas inverkar på arbetstiden
Söndagsarbete

Avecra Oy, tågservicepersonal
Arkipyhien vaikutus palkkaan (på finska)
Arkipyhien vaikutus työaikaan (på finska)

Bevakningsbranschen
Söckenhelgsersättning för deltidsanställda
Söndagsförhöjning och förhöjning för särskild lördag
Årsledighetssystem

Bingoanställda
Söckenhelgernas inverkan på lönen

Biografer
Söckenhelgernas inverkan på lönen
Ledig tid

Golfbranschen
Söckenhelgernas inverkar på arbetstiden
Söckenhelgernas inverkan på lönen

Fastighetstjänstebranschen
Söckenhelgernas inverkan på lönen
Ersättning för helgdagskvällar och vissa lördagar

Flyttservicebranschen
Söckenhelgernas inverkan på lönen (på finska)

Fotoproducenter
Söckenhelgernas inverkan på arbetstiden  

Handeln
Helgerna förkortar arbetstiden antingen inom ramen för årsledighetssystemet eller söckenhelgssystemet. Arbetsplatsen ska använda endera systemet.
Årsledighetssystemet
Söckenhelgssystemet
Lediga helgdagsaftnar
Tillägg


Hårbranschen
Hårbranschen (på finska)

Kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus
Ersättning för söndagsarbete (på finska)
Söckenhelgernas inverkan på arbetstiden (på finska)
Övriga lediga dagar (på finska)

Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus
Söndagsarbete och arbete som förkortar vilotiden (på finska)
Extra lediga dagar  (på finska)

Kundservice och telemarketingbranschen
Söckenhelgernas inverkan på arbetstid och lön (på finska)

Nöjes, tema och äventyrsparker
Söckenhelgernas inverkan på arbetstiden (på finska)
Söckenhelgernas inverkan på lönen (på finska)

Programservicebranschen
Söckenhelgernas inverkan på arbetstiden, Z-dagar
Söckenhelgernas inverkan på lönen  

Skidcenterbranschen
Söckenhelgernas inverkar på arbetstiden
Söckenhelgernas inverkan på lönen

Turism-, restaurang- och fritidstjänster, arbetstagare
Söndagsarbete och arbete på heldagar och helgaftnar
Särskilda helgdagar
Årsledighetssystem (ÅL)
Arbete på ledig dag

Turism-, restaurang- och fritidstjänster, chefer
Söndagsarbete och arbete på heldagar och helgaftnar
Särskilda helgdagar
Årsledighetssystem
Arbete på ledig dag

Underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen
Övertids- och helgdagsarbete (på finska)
Söckenhelgernas inverkan på arbetstiden (på finska)

Veikkaus Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Söckenhelgernas inverkan på lönen (på finska)
Söckenhelgernas inverkan på arbetstiden (på finska)

Läs också 

Sök